ماه مخفي شدنش نيز تعادل دارد…

0

ماه مخفي شدنش نيز تعادل دارد…

جمعه ها طبع من احساس تغزل دارد ناخودآگاه به سمت تو تمایل دارد

بی تو چندیست که در کار زمین حیرانم مانده ام بی تو چرا باغچه ام گل دارد

شاید این باغچه ده قرن به استقبالت فرش گسترده و در دست گلایل دارد

تا به کی یکسره یکریز نباشی شب و روز ماه مخفی شدنش نیز تعادل دارد

یازده پله زمین رفت به سمت ملکوت یک قدم مانده زمین شوق تکامل دارد

هیچ سنگی نشود سنگ صبورت ، تنها تکیه بر کعبه بزن ، کعبه تحمل دارد…

شعر ازسيدحميدرضابرقعي

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید