خوشا وقت ظهور تو

0
خوشا در راه وصل تو   مثال بیدلان بودن
خوشا از سوز عشق تو  چو بلبل نغمه خوان بودن
به عشقت راه پیمودن  به سویت بال بگشودن
دمی بی تو نیاسودن  به راهت جانفشان بودن
خوشا عهدی با تو بستن  ز مال و جان خود رستن
به وصل دوست پیوستن  بر صاحب زمان بودن
چه خوش باشد که جان دادن  برایت خانمان دادن
به راهت امتحان دادن  که جزء رهروان بودن
خوشا وقت ظهور تو  خوشا آوای صور تو
شدن روشن ز نور تو  خوشا در آن زمان بودن
خوشا ساز حجاز تو  نوای جان نواز تو
نیاز ما وناز تو   به دیدارت دوان بودن
خوشا افتد نقاب تو  بتابد آفتاب تو
سعادت در رکاب تو  خوشا از یاوران بودن
خوشا اوقات عرفانی  با تو اسرار پنهانی
خوشا آن حال روحانی  مثل وقت اذان بودن
خوشا بر بیقرار تو  بودن در انتظار تو
رسیدن بر کنار تو  به پیشت جاودان بودن
خوشا آب حیات تو  ز لطف و التفات تو
به کشتی نجات تو  ز طوفان در امان بودن
خوشا در راه تو رفتن  ز هجرانت برآشفتن
از آن مظلومیت گفتن  غمت را ترجمان بودن
خوشا شبها و بیداری  ز هجران تو غمخواری
فغان و سوز و تبداری  مثال عاشقان بودن
دلا باید از او گشتن  به راهش یک نفس گشتن
توان از خویش بگذشتن  فدایش میتوان بودن
پراجرست منتظر بودن  ز دلبر با خبر بودن
ز شوقش شعله ور بودن  ز هجرش در فغان بودن

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!