نحوه پیروزی و غلبه جهانی امام مهدی(علیه السلام)-2

0

2ـ فرشتگان و جنّیان: على ـ علیه السلام ـ مى فرماید: )خداوند حضرت مهدى (عج) را با فرشتگان جن و شیعیان مخلص یارى مى كند.([1] امام باقر ـ علیه السلام ـ نیز مى فرماید: )فرشتگانى كه در جنگ بدر به پیامبر(صلى الله علیه وآله) یارى دادند هنوز به آسمان باز نگشته اند تا اینكه حضرت صاحب الامر را یارى رسانند و تعدادشان پنج هزار فرشته مى باشد.([2]

 

 

 

 

نحوه پیروزی و غلبه جهانی امام مهدی(علیه السلام)

 

قسمت دوم
2ـ فرشتگان و جنّیان: على ـ علیه السلام ـ مى فرماید: )خداوند حضرت مهدى (عج) را با فرشتگان جن و شیعیان مخلص یارى مى كند.([1] امام باقر ـ علیه السلام ـ نیز مى فرماید: )فرشتگانى كه در جنگ بدر به پیامبر(صلى الله علیه وآله) یارى دادند هنوز به آسمان باز نگشته اند تا اینكه حضرت صاحب الامر را یارى رسانند و تعدادشان پنج هزار فرشته مى باشد.([2]
3ـ فرشتگان زمین: محمد بن مسلم مى گوید: از امام صادق ـ علیه السلام ـ درباره میراث علم و اندازه آن پرسیدم حضرت پاسخ داد كه خداوند در شرق و غرب عالم دو شهر دارد كه در آن گروهى سكونت دارند و هر چند موقعى یك بار با آنان دیدار مى كنم و آنان از ظهور قائم مى پرسند.
گروهى از آنان از روزى كه به انتظار قائم (عج) بوده اند سلاح خود را به زمین نمى گذارند. آنان از خداوند مى خواهند كه حضرت را به آنان بنمایاند. در هنگامى كه امام مهدى قیام مى كند آنان همراه او مى باشند… اجتماع آنان متشكل از پیر و جوان است… این گروه از اندیشه و دستورات امام آگاه بوده و آن را اجرا مى كنند… این سپاهیان را به جنگ هند، دیلم، روم، بربر، فارس، جابرسا و جابلقا كه دو شهر در شرق و غرب است مى فرستد. تمام پیروان ادیان را به اسلام، یكتاپرستى و ولایت ائمه ـ علیهم السلام ـ دعوت مى كنند كه در صورت اجابت، مردم رهایى مى یابند و اگر تخلف كردند به قتل مى رسانند كه در تمام شرق و غرب عالم همگان ایمان مى آورند.[3]
4ـ تابوت موسى ـ علیه السلام ـ : هنگام ظهور ولى عصر (عج) حضرت عیسى ـ علیه السلام ـ فرود مى آید و كتابها را از انطاكیه گردآورى مى كند خداوند بر روى او از چهره )ارم ذات العماد( پرده بر مى دارد و كاخى را كه حضرت سلیمان پیش از مرگش ساخت آشكار مى سازد و حضرت دارائیهاى كاخ را گردآورى مى كند و آن را بین مسلمانان تقسیم مى نماید و تابوتى را كه خداوند به )اربیا( دستور انداختن آن را در دریاى طبرستان داده بود خارج مى سازد، در آن تابوت آنچه را كه خاندان موسى و هارون به یادگار گذاشته اند موجود است و نیز الواح و عصاى موسى و قباى هارون و ده صاع از غذایى كه بر بنى اسرائیل فرود مى آمد و مرغهاى بریانى كه بنى اسرائیل براى آیندگان خود ذخیره كرده اند در آن مى باشد آنگاه به كمك آن تابوت شهرها را مى گشاید همانگونه كه پیش از او نیز چنین كردند.[4] بنابراین در پیروزى انقلاب جهانى امام زمان قدرت فردى و انسانى، نیروهاى مردمى و امدادهاى غیبى نقش دارند همچنانكه از روایات و احادیث این مطالب روشن گردید.

سلاح جنگی امام زمان :
در روایات گوناگونى، از معصومان، كه به حد تواتر نیز رسیده اند، آمده است:
وقتى شر و فساد دامنگیر عالم بشود; نشانه هاى ظهور آشكار مى شود و ظلم و ستم همه جا را فرامى گیرد. امام زمان(عج)، بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعى، قیام مى كند و زمین را پر از عدل و داد مى سازد.
بر عبارت، (یملأ الأرض قسطاً و عدلاً بعد ما ملئت ظلماً و جوراً)[5]تصریح شده است. اما به راستى حضرت ولى عصر(عج) چگونه عدالت را حاكم مى سازد؟ چگونه قدرت هاى قاهر و ستمگر را مغلوب خواهد كرد; چگونه تبهكاران را از بین خواهد برد؟[6]
در آیات و روایات فراوانى آمده است كه، امام زمان (عج) حكومت را از دست كفار و مشركان مى گیرد و آن را به دست صالحان مى سپارد. اما در عصرى كه قدرتهاى جهنمى مخرب ترین سلاح هاى شیمیایى و هسته اى را تولید و استفاده مى كنند، چگونه مى توان تصور مبارزه با آنان را در سر گذراند؟
آنچه روشن است، آین كه امام زمان (عج) بى شك از راه مصالحه وارد نمى شود و ذره اى در برابر ستمكاران كوتاه نمى آید. امام صادق ـ علیه السلام ـ مى فرمایند:
قائم و اصحابش آن قدر نبرد مى كنند، كه دیگر مشركى نماند.[7]
نسبت به كیفیت این جنگ و ابزار آن، در روایات بسیارى تعبیر (بالسیف)[8]; یعنى (با شمشیر)، آمده است. اكنون سخن این جا است كه چگونه با شمشیر مى توان بر هزاران پوند بمب هاى هسته اى، كه حتى تعدادى اندك از آن هم براى ویران ساختن كره ى زمین كافى است، مقابله كرد؟ در این باره چندین پاسخ وجود دارد، كه به بیان پاره اى از آنها مى پردازیم:
الف) برخى در پاسخ مى گویند: (همان طور كه در روایات هم آمده است، امام زمان(عج) با همان شمشیر، قیام خواهد كرد; ولى این قیام زمانى خواهد بود كه منابع انرژى، همچون: نفت، گاز و… و ذخایر آن پایان یافته باشد و استفاده از ابزارها و اختراعاتى كه متكى به این انرژى ها هستند، ناممكن شود. در این حال، بشر به همان وضع نخستین بازمى گردد، و آنگاه تسلط بر قدرت هاى جهانخوار با شمشیر، چندان دور از ذهن نخواهد بود.[9]
ب) در برابر نظر فوق، دیگران در پاسخ معتقدند كه، خروج امام زمان(عج) با شمشیر، كنایه از نبرد است و این روایات در مقام بیان نوع سلاح نیست; بلكه از آن جهت كه در زمان صدور این روایات، سلاحى جز شمشیر براى مخاطبان قابل تصور نبوده است، از این تعبیر استفاده كرده اند. معناى مدنظر از این تعبیر، شاید چنین بوده است كه جنگ و خونریزى از برنامه هاى لاینفك انقلاب حضرت مهدى(عج) است. اما، حال این كه، چگونه حضرت بر قدرت هاى بزرگ ستمگر، چیره خواهد شد، پاسخ هاى دیگرى داده اند، كه آنها را بررسى مى كنیم.
1. برخى مى گویند: در عصر ظهور، ستمگرانِ زمانه با سلاح هایى كه خود ساخته اند، به جنگ با یكدیگر مى پردازند و خداوند آنان را به خود مشغول مى كند; بنابراین، وقتى قدرت آنان به دست خودشان از بین رفت و ضعیف شدند، آنگاه امام زمان(عج) ظهور مى كنند و بساط آنان را بر مى چینند. چنان كه در روایتى از امیر المؤمنین ـ علیه السلام ـ آمده است:
لایخرج المهدى حتى یقتل ثلث و یموت ثلث و یبقى ثلث.[10]
اگر فعل (یقتل) رامجهول بخوانیم; یعنى، حضرت مهدى(عج) قیام نمى كند; مگر در زمانى كه یك سوم از جمعیت دنیا كشته شده باشد و یك سوم بر اثر بیمارى و مرگ طبیعى از بین رفته باشد و تنها یك سوم باقى مانده باشد; بدیهى است كه در این حال، چیره شدن بر این جمعیت آسان خواهد شد. این دسته، روایت مزبور را مؤید گفتار خود مى دانند.[11]
2. امّا نسبت به پاسخ هایى كه بیان كردیم، بهترین پاسخ همین است كه، سیره خداوند در اتمام حجت خود بر بندگانش چنان بوده است كه، همیشه رسولان خود را متناسب با وضع خاص همان عصر مى فرستاده است; مثلاً، در عصر سحر و جادو، موسى را مى فرستد; در عصر طب، عیسى را; در عصر سخنورى، محمد مصطفى(صلى الله علیه وآله) را و… .
خداوند در قرآن مى فرماید: (و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم);[12] یعنى هیچ رسولى را نفرستادیم; مگر به زبان همان قوم خویش تا (آنچه را كه گفته ایم) برایشان بیان كند.
در عصر ظهور نیز، دنیاى علم و فناورى دیدگان را خیره مى سازد و عقل را درحیرت فرو مى برد. در چنین وضعى بهترین وسیله اتمام حجت و مبارزه، همان راه علم است. در این هنگام اگر شخصى پدیدار شود، كه بزرگ ترین دروازه هاى دانش را بگشاید و پایه هاى دانش هاى پیشین را متزلزل سازد; بى شك همگان در برابر او خاضع مى شوند و حتى اگر بخواهند با سلاح آتشین با او به نبرد برخیزند; سلاح هایشان در برابر اعجاز علمى و سلاح هاى ساخته شده ى او، پشیزى نخواهد بود.

امام زین العابدین ـ علیه السلام ـ در یك بیان رمزگونه مى فرمایند:
دانش بیست و هفت حرف است و همه ى آنچه را كه فرستادگان پیشین آورده اند، دو حرف بیش تر نبوده است; بنابراین، مردم تا به امروز، چیزى بیش از این دو حرف را نمى دانند; امّا وقتى قائم آل محمد(عج) قیام فرماید، بیست و پنج حرف دیگر را او هویدا خواهد ساخت و آن را در میان مردم گسترش مى دهد و دو حرف پیشین را هم ضمیمه مى سازد تا دروازه هاى دانش كاملاً گشوده شود و همه ى بیست و هفت حرف آشكار شود.[13]

پی نوشتها :

[1]. ارشاد القلوب، دیلمى، ص 268.
[2]. مستدرك الوسایل، ج 2، ص 448.
[3]. بحارالانوار، ج 27، ص 41. ج 54، ص 334.
[4]. غایت المرام، ص 697. الشیعه و الراجعه، ج 1، ص 136.
[5]. طبرسى، الاحتجاج، ج 1، ص 68 و ج 2، ص 290; دیلمى، ارشاد القلوب، ج 2، ص 314; شیخ مفید، اعلام الورى، ص 398; شیخ صدوق، الامالى، ص 26; طبرى، دلائل الامامه، ص 235 و 255; مطهر حلى، العدد القویه، ص 89 و 91; صدوق، علل الشرایع، ج 1، ص 161; شیخ طوسى، الغیبه، ص 80 و اربلى، كشف الغمه، ج 2، ص 438.
[6]. انبیاء/ 105; صف/ 9; نور: 54; قصص/ 4 .
[7]. اثبات الهداه، ج 7، ص 345.
[8]. كلینى، الكافى، ج 1، ص 407 و ج 5، ص 279.
[9]. حسین حیدرى كاشانى، حكومت عدل گستر در دست مهدى منتظر، ص 240 ـ 270.
[10]. حسین حیدرى كاشانى، همان، ص 240.
[11]. ابراهیم امینى، دادگستر جهان یا مهدى موعود.
[12]. ابراهیم/ 4.
[13]. علامه مجلسى، بحارالانوار، ج 52، ص 336.

اندیشه قم

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!