داستان تخيلي یک اردني درباره عصر ظهور و شخصیت های ظهور

0

اردن سالهاست که متولی ابادانی مسجد الاقصی است و همواره در برابر طرحها و نقشه های صهیونیست ها در یهودی سازی قدس و تخریب مسجد الاقصی از قسمتهای زیرین آن سکوت کرده . اگر کسی واقعا مدافع مسجد الاقصی باشد آیااین همه سال تا تخریب کامل آن صبر خواهد کرد؟؟؟

 

 

 

داستان تخيلي یک اردنی درباره عصر ظهور و شخصیت های ظهور

 

داستان تخيلي یک اردنی سنی در باره خلافت هاشمی و رابطه آن با پرچمهای سیاه خراسان ( افغانستان) بر اساس کتابهای حدیث اهل سنت  صحیح بخاری و ….

همانا رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم ما را بشارت داده به خلافت هاشمیان در آاخر الزمان و فتح قدس و این امر به دست عبدالله است که به صفات زیر موصوف است

* امیر

* قائم

* ملک

* مهدی  ( مهدی به معنای هدایت شده است و لقب دو خلیفه هاشمی است که یکی عبدالله و دیگری محمد بن عبدالله است و او آخرین مهدی است ومراد از آخرین مهدی ، مهدی موعود است)

کارهای عبدالله در زمان خلافت :

•        بین او و اتحادیه اروپا آتش بس ( آتش بس سوم) برقرار می شود بری جنگ با دشمن مشترک

•        با یهود م یجنگد و بر آنان پیروز می شود و آنها را به دخول به اسلام دعوت می کند و هزاران نفر یهودی به دست او مسلمان می شوند .

•        مسجد الاقصی را بازسازی می کند و بیت المقدس را آباد می سازد

•        شبه جزیره عربی به دست او فتح می شود و حکومت مکه و مدینه به خاندان هاشمی بازمی گردد

•        بلاد فارس و روم را هم فتح می کند

•        با فارس ( ایران) می جنگد و بر آنان پیروز می شود و یکی از افراد خانواده خود را به پادشاهی ایران برمی گزیند و از بلاد خراسان تا شام و تا مغرب ( مغرب اسلامی ) و شبه جزیره عربی تحت حکومت خاندان هاشمی قرار خواهند گرفت

•        بین او و روم ( امریکا و اروپا) آتش بس و آرام سازی برقرار می شود و به سبب ان اسلام منتشر می گردد

•        مال بسیاری بدست می آورد و آن را نمی شمارد ( بی حساب خرج می کند و می بخشد)

•        فتنه احلاس در زمان او واقع می شود و در زمان مرگ او پایان می یابد

 

پس از عبدالله یکی از فرزندانش که لقب او در کتب اهل سنت جابر است به خلافت می رسد و صفات او عبارتند از

•        فتح شبه جزیره به دست او تکمیل می شود

•        مردی ضعیف و سست تصمیم است و کارها بدست او اصلاح نمی شود

•        فتنه سراء در زمان او واقع می شود

•        مردی از ایران علیه او خروج می کند و دو نفر ( خراسانی و یمانی ) برای یاری او قیام خواهند کرد

•        نفراول ( خراسانی )هاشمی سفاح است و او پسر عموی جابر است و با مجاهدان افغانی ( صاحبان پرچمهای سیاه) قیام می کند  ( نکته در این مرحله ایران و شرق اسلامی به دست عبدالله دوم فتح شده و پسر عموی  جابر با برادر زاده عبدالله بر این دیار حکومت می کند )

•        نفر دوم ( یمانی ) هاشمی منصور است که از یمن برای یاری جابر قیام می کند و شاید از حوثیین باشد که در یمن مبارزه می کنند و هر سه اینها یعنی جابر و خراسانی ( سفاح)  و یمانی ( منصور) پس از جنگهای عظیم بر ایرانی ( کسی که از ایران علیه جابر قیام کرده ) پیروز می شوند و پس از تکمیل فتح بلاد فارس خلافت هاشمیان در این منطقه مستقر می شود.

•        سپس مردی از دمشق خروج می کند که به او سفیانی می گویند و جابر را به قتل می رساند ( نام سفیانی عبدالله است و ادعا می کند فردی از خاندان هاشمی است )

•        سپس فتنه دهیماء واقع می شود

•        در شرق و غرب زمین خسف روی می دهد

•        دو صخره عظیم ( شهاب سنگ ) از آسمان فرو می افتد یکی در آمریکا و دیگری در شرق

•        آسمان را دود فرا می گیرد و دولت امریکا فرو می پاشد

•        نهر فرات کوهی از طلا را آشکار می سازد و اطراف بسیاری بر سر آن وارد جنگ می شوند ( قرقیسیا) . در این نبرد طرف اول منصور یمانی و سفاح خراسانی و فرزندان عبدالله هاشمی هستند و از جمله فرزند او محمد ( محمد در روایات اهل سنت مهدی موعود است)  و طرف دوم در این جنگ سفیانی دوم و سوم و ترکها و اصهب اموی و ابقع مصری  است در ابتدا سفاح خراسانی و منصور یمانی پیروز می شوند ولی سفاح خراسانی در این جنک می میرد .  سپس منصور شکست می خورد و به همراه محمد ( محمد بن عبدالله \” مهدی موعود\”  از جرش اردن که مقر خلافت هاشمی است) به خراسان (افغانستان ) می گریزند و در آنجا دولت هاشمی را برای بار دوم بر پا می کنند و محمد بن عبدالله هاشمی امیر خراسان خواهد شد.

•        جنگ شدیدی در مکان کوه طلا بین فارسها و ترک و روم ( امریکاو اروپا) و افغان و هاشمیان و باقی کسانی از اولاد هاشمی که در این جنگ هستند روی می دهد و سفیانی در این جنگ انها را شکست می دهد و بر طلا دست می یابد و طلاها را با روم تقسیم می کند و با انها مصالحه میکند و بین انها صلح برقرار می شود و سپس سفیانی با اتحادیه اروپا اخرین آتش بس را برقرار می کند  تا با کمک آنها به جنک محمد هاشمی ( مهدی ) برود.

•        امیر محمد هاشمی بعد از جنگهای خونین با سپاه سفیانی شکست میخورد و سفیانی در خراسان پیروز می شود و بین سفیانی و روم بر سر توزیع غنائم جنگی اختلاف می افتد رومیان می گویند ما با صلیب در این جنگ پیروز شدیم و سفیانی می گوید ما با الله در این جنگ پیروز شدیم .

 

•        سپس گروهی از مسلمانان مسیحیان لبنان را قتل عام می کنند و باقی مسیحیان از لبنان فرار میکنند و بخاطر این موضوع اروپاییان به مسلمانان خیانت می کنند و پیمان شکنی می کنند

•        محمد ( مهدی) و یمانی پس از شکست از سفیانی و روم  ، از خراسان به مدینه فرار می کنند و سپس سفیانی سپاهی را برای دستگیری محمد ( مهدی) و منصور ( یمانی) به سوی مدینه گسیل میکند و سپاه او مدینه منوره را تخریب و ویران می سازند. محمد ( مهدی ) و منصور ( یمانی) به سوی مکه فرار می کنند و سپاه سفیانی در تعقیب آنها در بیدا خسف می شود.

•        از شام گروه \” ابدال\” قیام میکنند ( اینها گروهی از ارتش اسرائیلی هستند ه به دست ابوالمهدی عبدالله هاشمی فاتح قدس مسلمان شده اند)

•        از عراق نیز \” عصائب الحق\” خروج می کنند که اینها مابقی پرچمهای دوازده گانه ای هستند که برای یاری هاشمیان خروج کرده اند .

•        گروهی از مجاهدین یمن هم خروج می کنند

•        سفیانی دوم پس از خسف سپاه اول خود در بیدا، سپاه دوم را به سوی مکه ارسال می کند و سفیانی دوم می میرد و سفیانی سوم با محمد (مهدی ) در مکه بیعت می کند

•        روم ( امریکا و اروپا) وارد فلسطین می شوند و بیت المقدس را ویران می سازند و سفیانی سوم  به سوی مدینه فرار می کند و سپاه روم نیز او را محاصره میکنند تا اینکه به جبل سلع می رسند .

•        جنگ بین محمد هاشمی و یارانش از یک سو و سپاه سفیانی از سوی دیگر در میگیرد و سفیانی شکست می خورد و با محمد بن عبدالله هاشمی به عنوان خلیفه بیعت می کند . سپس محمد ( مهدی) و منصور (یمانی ) پس از بازگرداندن خلافت هاشمی به مکه ، به سوی مدینه می روند در این زمان روم با سپاه سفیانی سوم مدینه را محاصره نموده است.

•        اهل مدینه با محمد بن عبدالله هاشمی بیعت میکنند و او را خلیفه می خوانند و مسلمانان در مدینه تجمع میکنند و باقی مسلمانان بین مدینه و یمن جمع می شوند و همراه با محمد بن عبدالله با روم نبرد میکنند و آنها را تا دمشق عقب می رانند و در دمشق جنگی عظیم رخ می دهد .

•        سفیانی اموی سپس از بیعت خود با محمد بن عبدالله خارج می شود و خیانت میکند و خلیفه او را به قتل می رساند .

•        محمد بن عبدالله ( مهدی ) روم را فتح می کند و پس از سه سال خورشید از مغرب خود طلوع می کند و دجال خروج میکند و دابه الارض هم خروج میکند و یهود برای آخرین بار بر قدس مسلط می شوند با کمک دجال و سپس عیسی بن مریم نزول میکند و مسلمانان با یهود وارد جنگ می شوند و در این هنگام درخت و سنگ به مسلمانان کمک می کنند و می گویند ای مسلمان در اینجا یک یهودی پنهان شده بیا او را به قتل برسان و سپس دجال به دست عیسی بن مریم کشته می شود.

 

خلاصه روایات دلالت دارد بر قیام سه خلیفه هاشمی و آنها عبارتند از :

1-       عبدالله ( و او پدر مهدی محمد است ) و شاهی است که خدا او را برای جنگ با یهود و بازسازی مسجد الاقصی و احیای هلافت هاشمی هدایت نموده است .

2-       جابر بن عبدالله که یکی از فرزندان پسر عبدالله است ( و منصور یمانی و سفاح خراسانی و هاشمیان بلاد مغرب عربی او را یاری میکنند )

3-       محمد بن عبدالله ملقب به مهدی برادر کوچکتر جابر است

 

اینها از نسل حسن بن علی ابن ابیطالب هستند و از نسل حسین نیستند و مدت حکومت انها جمعا می شود :

1-       عبد الله المهدی 40 سال

2-       جابر 18 سال و بعد از مرگ او سفیانی دوم و سوم سه سال حکومت می کنند

3-       محمد ملقب به مهدی ( آخرین مهدی و مهدی موعود ) 7 سال

مجموع حکومت اینها 70 سال است

هنگامی که نص روایات را با واقعیت تطبیق بدهیم می بینیم که شخصی که در روایات به نام عبدالله از او یاد شده همان عبدالله دوم شاه اردن است :

•        هاشمی و از نسل حسن بن علی بن ابیطالب است

•        بر اردن حکومت می کند و اردن سرزمینی است که در شرق نهر اردن واقع است

•        هنگامی که به حکومت می رسد حدود 40 سال سن دارد و این صفت تنها در عبدالله هاشمی دیده شده است و بر اساس رویات 40 سال حکومت می کند

•        هیچ خاندان هاشمی حاکم در منطقه شام به این نام و در زمان حکومت یهود در اسرائیل دیده نمی شود

•        بر اساس روایات عده زیادی از یهودیان به دست او مسلمان می شوند و این عده زیاد از یهودیان تنها در زمان دولت اسرائیل در یک جا جمع شده اند

•        در روایات است که او مسجد الاقصی را بازسازی میکند پس از آنکه به دست یهود تخریب می شود و می بینیم که به تخریب مسجد الاقصی نزدیک شده ایم

•        در روایات این مرد نظامی است و قوی بنیه است و اعمال نیک انجام می دهد و همه این صفات در عبدالله جمع شده و تنها دو امر باقی مانده که تاکنون محقق نشده است.

•        باید با یهود بجنگد و این امر مرتبط به ویران ساختن و تخریب مسجد الاقصی به دست یهود است و اگر این واقعه رخ بدهد آن وقت مردم اردن و فلسطین نیروهای جهادی حماس و مقاومت لبنان و عراق و مقاومت اسلامی در افغانستان و شیشان ( چچن) و مقاومت یمن ( حوثی های شریف) و گروههای جهادی در سرزمین شام همه با هم برای نبرد با یهود متحد شده و در زیر پرچم عبدالله هاشمی قرار خواهند گرفت و از او حمایت گسترده ای را در هنگام اعلان جهاد ضد اسرائیل خواهند کرد.

•        عبدالله هاشمی باید فرزندی بدنیا بیاورد و نام او را ( محمد) بگذارد و او مهدی است و این امر ممکن است در زمان حکومت 40 ساله او اتفاق بیفتد . عبدالله در 80 سالگی می میرد و 30 سال فرصت دارد که فرزندی بیاورد و نام او را محمد بگذارد و محمد در اواخر حکومت او قبل از سیطره بر مسجد الاقصی متولد می شود.

•        همانا بشارتهای خیر در حال آشکار شدن است و از جمله پیروزی حماس در غزه و شیخ حسن نصرالله درلبنان است و اسرائیل جهان عرب را وارد جنگ با ایران و هم پیمانانش می سازد

•        اتحادیه اروپا وارد همراه با روسیه وارد  جنگ با چین و هم پیمانانش خواهند شد

•        از شما می خواهیم صدای خود را برای یاری عبدالله و تبین وجوب همراهی با او و ایستادن در کنار او بلند نمایید

در روایت است که میگوید هنوز گروهی از امت من حق را آشکار میکنند و برای حق نبرد میکنند و اینها در بیت المقدس ( قدس) و اطراف آن ( عمان و پیرامون آن یعنی دمشق و شام ) هستند

 

 

اما نتایج این روایات اهل سنت و سید خراسانی چینی و افغانی !

 

1- محمد بن عبدالله بن انطوانیت گاردنر انگلیسی همان مهدی موعود است که البته هنوز متولد نشده و بعد از فتح قدس به دست عبدالله دوم در قدس، متولد می شود(!)

 

2- رویای نبرد با ایرانیان و شیعیان و خطاب بی ادبانه شیعیان به عنوان فرس رافضی مجوسی صفوی نشان از حقد و کینه اینها نسبت به شیعیان دارد و رویای غلبه بر ایران و شیعیان  و بدست گرفتن حکومت همه منطقه عربی و اسلامی تا شمال افریقا و تا اقصی نقاط شرق ، عقده ای است که از زمان رانده شدن شریف حسین از مکه در دل خاندان هاشمی باقی مانده و تا این حق خود را از ال سعود و ایرانیان و عراقی ها نگیرند زمین نخواهند نشست . این خاندان حکومت بر همه خاورمیانه را ملک حقه خود می داند و اصرار او بر هاشمی بودن و اصل و نسبش به خاندان پیامبر (ص) برای این نقشه یعنی احیای خلافت اسلامی هاشمی در سراسر خاورمیانه است

 

3- به نقش بارز و برجسته افغانستان و طالبان در این روایات دقت کنید می بینید که اینها از سالها قبل بر طبق احادیث اهل سنت تربیت و پروش یافته اند تا در وقت موعود به رویای خاورمیانه بزرگ صهیونیستها و کمک به آخرین فتنه اسلام که همان خروج سفیانی است کمک نمایند.  جنگجویان با پرچم سیاه در افغانستان از عناصر اصلی قیام سفیانی هستند که در این روایات بر آنها تاکید شده و بی دلیل نیست که در این چند روز اخیر سرو کله صهیونیستها از لباس تنکابنی نامی بیرون امده و سعی در معرفی کردن طالبان افغانستان به عنوان سید خراسانی دارد!!!

 

4- هدف اصلی روایات بافته شده توسط صهیونیستها که در بالا ذکر شد این است که ایرانیان و نقش انها را منفی نشان داده و بگویند که در هنگام ظهور مهدی با شیعیان می جنگد . هدف جابجا کردن حق و باطل و زمینه چینی برای فتنه سفیانی و طرح تشکیل خاورمیانه بزرگ در زیر پوشش خلافت اسلامی هاشمی به دست خاندان هاشمی منتسب به اهل بیت است .( امریکا و اسرائیل و غرب می دانند که نمی توانند مستقیما خاورمیانه و منابع ان را ببلعند و بر منطقه تسلط یابند لذا باید شخصیتی را به عنوان منجی طراحی کنند که قابل قبول باشد) در این بین تنها مزاحمان این طرح شیعیان و ایرانیان هستند که فریب این فتنه را نمی خورند و لذا اولین جنگ باید با ایران باشد تا این مانع از سر راه برداشته شود.

 

5- در این روایات آتش بس طولانی مدت با روم و امریکا به بهانه خدمت به اسلام و مسلمین و دو دستی تقدیم کردن نفت و گاز خاورمیانه برای ضمانت عدم حمله به مسلمانان !!! و در نتیجه رشد و شکوفایی آنان !!! به دقت و ظرافت گنجانده شده . خیلی جالب است که مهدی موعود اهل سنت هم از امریکا و اروپا و اسرائیل می ترسد و در مقابل انها دست به سینه ایستاده است !

 

6- حالا شما خودتان حدس بزنید جناب تنکابنی در کدام زمین در حال بازی است؟ آیا تحقیقات ایشان بر مبنای پیروی از ولایت و امامت است یا پیروی از برادران صهیونیست و وهابی؟

 

سخنی را جناب شفیعی فرمودند بدین مضمون که تحلیل وقایع سیاسی روز بدون در نظر گرفتن روایات اخر الزمان بی فایده است. این گفته را باید با طلا نوشت و بر سر در اینترنت نصب کرد .

سخن آخر اینکه :

فتنه فلسطین یا تخریب مسجد الاقصی بدست یهود در راستای تثبیت خلافت هاشمی اردنی بر سرزمینهای اسلامی از شرق تا غرب است

این همان فتنه ای است که امام خامنه ای در ابتدای سال جاری به آن اشاره کردند و لذا باید بسیار مراقب اوضاع باشیم .

این فتنه بسیاری را درگیر خواهد کرد و عده کمی از ان جان سالم بدر خواهند برد و گوش به فرمان ولی فقیه باشیم و در فتنه های اخر الزمان و سفیانی گرفتار نشویم .

اردن سالهاست که متولی ابادانی مسجد الاقصی است و همواره در برابر طرحها و نقشه های صهیونیست ها در یهودی سازی قدس و تخریب مسجد الاقصی از قسمتهای زیرین آن سکوت کرده . اگر کسی واقعا مدافع مسجد الاقصی باشد آیااین همه سال تا تخریب کامل آن صبر خواهد کرد؟؟؟

منطقی نیست مگر انکه توطئه ای در راه باشد که تخریب مسجد الاقصی یکی از زمینه های آغاز ان است….

 

منبع روایت ترجمه شده بالا که در بسیاری از سایتهای اینترنتی هم منتشر شده :

http://www.egyptianoasis.net/forums/showthread.php?t=29562

 

 

نویسنده: خبرنگار (رهگذر)

 

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!