پايان افسانه ي سبورجيان!!!

7
afsaneye_sabourjian20281029.jpg

همان گونه كه مي دانيم، در طي سال هاي اخير، دشمنان نظام از روش هاي مختلفي براي ترور شخصيتي شخصيت هاي برجسته ي نظام استفاده كرده اند. در انتخابات اخير و كمي قبل از آن نيز رييس جمهور كشورمان يعني آقاي دكتر احمدي نژاد، از طرف دشمنان و مخالفان نظام، مورد هجمه ي وسيع قرار گرفتند. براي مثال، دشمنان و مخالفان نظام از كيفيت پايين يكي از تصاوير مربوط به شناسنامه ي دكتر احمدي نژاد سوء استفاده كرده و ادعا كرده اند كه نام خانوادگي آقاي دكتر احمدي نژاد در ابتدا « سبورجيان » بوده است و در ادامه ي اين ادعاها بيان كردند كه سبورجيان يك نام خانوادگي يهودي مي باشد و احتمالاً خانواده ي دكتر احمدي نژاد در ابتدا يهودي بوده اند و تغيير دين داده اند!!!

 

 

 

پايان افسانه ي سبورجيان!!!

 

همان گونه كه مي دانيم، در طي سال هاي اخير، دشمنان نظام از روش هاي مختلفي براي ترور شخصيتي شخصيت هاي برجسته ي نظام استفاده كرده اند. در انتخابات اخير و كمي قبل از آن نيز رييس جمهور كشورمان يعني آقاي دكتر احمدي نژاد، از طرف دشمنان و مخالفان نظام، مورد هجمه ي وسيع قرار گرفتند. براي مثال، دشمنان و مخالفان نظام از كيفيت پايين يكي از تصاوير مربوط به شناسنامه ي دكتر احمدي نژاد سوء استفاده كرده و ادعا كرده اند كه نام خانوادگي آقاي دكتر احمدي نژاد در ابتدا « سبورجيان » بوده است و در ادامه ي اين ادعاها بيان كردند كه سبورجيان يك نام خانوادگي يهودي مي باشد و احتمالاً خانواده ي دكتر احمدي نژاد در ابتدا يهودي بوده اند و تغيير دين داده اند!!!

 

عكس معروفي كه در سايت هاي مربوط به مخالفان نظام، به وفور مورد استفاده قرار گرفته و دشمنان ايران اسلامي، مطابق آن ادعا كرده اند كه نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد « سبورجيان » بوده است.

 

اين شايعه به قدري رواج يافت كه در حال حاضر نيز با Search عبارت « سبورجيان » در Google، ملاحظه مي گردد كه صفحه ي اول Google تماماً به سايت هايي مربوط مي شود كه به اين شايعه دامن زده اند:

 

 

 

اين شايعه به تدريج رواج يافت و به آن پر و بال نيز داده شد و در سطحي وسيع در اينترنت انتشار يافت، تا جايي كه كمتر كسي ممكن است اهل اينترنت باشد و اين شايعه را نشنيده باشد.

 

در مقاله ي قبلي كه با عنوان « فرافكني جنبش سبز ماسوني در فراماسون دانستن دكتر احمدي نژاد » خدمت خوانندگان محترم وبسايت ارايه شد، به اين مسئله اشاره گرديد كه حتي اسناد مربوط به جنايتكاران جنبش سبز و ياران غربيشان در زمينه ي نام خانوادگي قبلي آقاي احمدي نژاد و انتساب اين نام به يهوديان، ناقص و غلط بوده است. البته در همان مقاله، شواهد مربوط به دروغ بودن اين ادعاها ارايه گرديد، اما نكته اي كه باعث بهت مضاعف ما شد، مشاهده ي تصوير ديگري از شناسنامه ي دكتر احمدي نژاد بود كه نشان داد ادعاي دشمنان نظام در اين رابطه تا چه حد گزاف بوده است!!!

 

بعد از ذكر تعدادي از دروغ ها و اسناد ادعايي از سوي دشمنان نظام پيرامون ارتباط دكتر احمدي نژاد و فراماسونري، تصوير جديدي از شناسنامه ي دكتر احمدي نژاد به دست آمد كه اين تصوير نكات جالبي را آشكار مي نمايد. اين تصوير و اسناد ديگري كه خدمتتان ارايه مي شود، نشان مي دهد كه افسانه ي « سبورجيان » كه سايت هاي معاند نظام پيرامون نام خانوادگي دكتر احمدي نژاد ارايه مي كردند، از اساس دروغ بوده است و نام خانوادگي ايشان قبل از تغيير، « صباغيان » بوده است، نه « سبورجيان »!!! البته اگر دوستان خواننده ي وبسايت به خاطر داشته باشند، در مقاله ي « فرافكني جنبش سبز ماسوني در فراماسون دانستن دكتر احمدي نژاد » نيز ذكر كرديم كه نام خانوادگي قبلي دكتر احمدي نژاد در عكس مربوط به شناسنامه ي ايشان، چندان واضح نمي باشد، اما اين اسم ممكن است « سبورجيان » يا « صباغيان » باشد. اما تصوير زير به وضوح نشان مي دهد كه نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد، « صباغيان » بوده است: (به خوانندگان عزيز  توصيه مي كنيم كه اين تصاوير را بر روي كامپيوتر خود Save كرده و با Zoom كردن آن، تصاوير را به دقت مورد بررسي قرار دهند):———-

 

تصويري كه وضوح و Resolution بالاتري از شناسنامه ي آقاي دكتر احمدي نژاد را به نمايش مي گذارد.

 

 

 

 

 

تصويري كه وضوح و Resolution بالاتري از شناسنامه ي آقاي دكتر احمدي نژاد را به نمايش مي گذارد.

 

 

اما موضوع موقعي جالب تر شد كه مجدداً به يكي از مقالات روزنامه ي گاردين با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » مراجعه كرديم و آن را مجدداً مورد بررسي قرار داديم كه نكته اي عجيب را در رابطه با مقاله ي روزنامه ي گاردين يافتيم.

 

همانگونه كه خوانندگان عزيز وبسايت مستحضرند و ما نيز در مقاله ي « فرافكني جنبش سبز ماسوني در فراماسون دانستن دكتر احمدي نژاد » به آن اشاره كرديم، روزنامه ي گاردين خود از جمله روزنامه هايي بود كه در ابتدا به همراه روزنامه هاي شايعه پراكن ديگر همچون العربيه، به شايعه ي دروغ  يهودي بودن دكتر احمدي نژاد دامن زد و نام خانوادگي قبلي ايشان را « سبورجيان » ناميد، اما همين روزنامه چند هفته بعد از توفيق خود در انتشار شايعه ي مذكور، مقاله ي ديگري با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » را منتشر ساخت و در طي آن ذكر كرد كه خبر قبلي مبني بر يهودي بودن دكتر احمدي نژاد صحيح نبوده و خبرنگار اين روزنامه كه براي تحقيق به روستاي زادگاه دكتر احمدي نژاد مراجعه كرده بود، دريافت كه خبر مربوط به يهودي بودن اصل و ريشه ي رييس جمهور ايران دروغ بوده و نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد، نامي با مسما بوده و معني آن « رنگرز » يا به قول اين روزنامه « Thread Painter » مي باشد:

 

مقاله ي روزنامه ي گاردين با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » كه در طي آن، اين روزنامه ادعاي قبلي خود را مبني بر يهودي بودن اصل و ريشه آقاي دكتر احمدي نژاد، تكذيب كرده و ذكر كرده كه معناي نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد كه قبلاً از سوي اين روزنامه « سبورجيان » عنوان شده بود، عبارت « رنگرز » يا « Thread Painter » مي باشد.

 

 

مقاله ي روزنامه ي گاردين با عنوان « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » كه در طي آن، اين روزنامه ادعاي قبلي خود را مبني بر يهودي بودن اصل و ريشه آقاي دكتر احمدي نژاد، تكذيب كرده و ذكر كرده كه معناي نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد كه قبلاً از سوي اين روزنامه « سبورجيان » عنوان شده بود، عبارت « رنگرز » يا « Thread Painter » مي باشد.

 

 

 آدرس اينترنتي صفحه ي مذكور:

http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/oct/05/mahmoud-ahmadinejad-jewish-family

 

 

اما اين روزنامه در حركتي منافقانه و زيركانه بيان نكرد كه اصولاً نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد از ابتدا « سبورجيان » نبوده، بلكه « صباغيان » بوده است! در واقع عبارت « رنگرز » يا « Thread Painter » كه روزنامه ي « گاردين » به آن اشاره كرده است، معناي كلمه ي « صباغيان » مي باشد، نه « سبورجيان »!!! در تصاوير زير، معناي كلمه ي « صباغ » را در فرهنگ فارسي عميد، منتشر شده از سوي انتشارات اميركبير به سال 1374 هجري شمسي ملاحظه مي فرماييد:

 

 

 

 

معناي كلمه ي صباغ : « رنگرز » در فرهنگ لغت عميد.

 

 

 

 

معناي كلمه ي صباغ : « رنگرز » و صبغه : « رنگ » در فرهنگ لغت عميد.

 

 

با دقت در تصاوير فوق، در مي يابيم كه اصلاً ادعاي رسانه هاي خارجي و عمال داخلي آن ها مبني بر اينكه نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد، « سبورجيان » بوده است، از ابتدا دروغ و غلط بوده و نام خانوادگي ايشان در ابتدا « صباغيان » به معناي « رنگرز » بوده است. اما نكته ي جالب اينكه خبرنگار روزنامه ي « گاردين » بعد از انتشار خبر دروغين اين روزنامه مبني بر يهودي بودن آقاي دكتر احمدي نژاد و اين مسئله كه نام خانوادگي قبلي ايشان « سبورجيان » بوده است، با بررسي هاي بيشتر متوجه شد كه اين ادعا از اساس دروغ مي باشد و نام خانوادگي قبلي ايشان از ابتدا « صباغيان » به معناي « رنگرز » بوده است، نه « سبورجيان »!!! اين خبرنگار براي جلوگيري از بروز رسوايي بيشتر در زمينه ي اين خبر دروغ، مقاله ي تكميلي در اين زمينه با عنوان  « Ahmadinejad has no Jewish Roots. » را منتشر ساخت تا بتواند جلوي اين افتضاح خبري را بگيرد. اما باز هم در اين مقاله ي تكميلي شيطنت به خرج داده و تنها به اين مسئله اشاره كرده است كه معناي نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد « رنگرز » بوده است و نام خانوادگي قبلي ايشان ربطي به يهوديان ندارد. اما اين مقاله اصلاً اشاره به اين مسئله ننموده كه « رنگرز » معني عبارت « صباغيان » مي باشد نه « سبورجيان » و نام خانوادگي دكتر احمدي نژاد در ابتدا « صباغيان » بوده است!!!

 

بدين ترتيب و با توجه در عكس جديد و با كيفيت تر شناسنامه ي دكتر احمدي نژاد و توضيح مقاله ي روزنامه ي گاردين مبني بر اين كه معناي نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد « رنگرز » مي باشد، در مي يابيم كه نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد، « صباغيان » بوده است، نه « سبورجيان »!!! در واقع اين همه هياهوي رسانه هاي معاند نظام پيرامون نام خانوادگي قبلي آقاي دكتر احمدي نژاد و عبارت « سبورجيان »، افسانه اي بيش نبوده و اين جنجال ها بر سر هيچ بوده است.

 

اما سوالي كه همواره در سايت هاي معاند نظام مطرح مي شد و در طي آن ادعا مي گرديد كه تغيير نام خانوادگي آقاي دكتر احمدي نژاد به منظور فرار از افشاي ريشه ي يهودي ايشان!!! صورت گرفته است، اين سوال بود كه اصولاً چرا بايد آقاي دكتر احمدي نژاد، نام خانوادگي قبلي خود را تغيير داده باشند؟

 

اين سوال كه با ژست روشنفكر مآبانه ي مطرح كنندگان آن همراه مي شده است، به سهولت قابل پاسخگويي است. در واقع ملاحظه ي مجدد تصاوير مربوط به معناي عبارت « صباغيان » در فرهنگ عميد، نشان مي دهد كه پدر آقاي دكتر احمدي نژاد، با تغيير نام خانوادگي قبلي خود، بهترين كار ممكن را در اين زمينه انجام دادند. چرا كه عبارت « صباغيان » يا « رنگرز » كه از شغل آبا و اجدادي اجداد دكتر احمدي نژاد اقتباس شده است و اين شغل تا زمان پدربزرگ ايشان امتداد يافته است، معناي دومي نيز دارد كه چندان برازنده نيست. با توجه به اين معناي دوم كلمه ي « صباغيان »، پدر آقاي دكتر احمدي نژاد با تغيير نام خانوادگي قبلي خود به نام خانوادگي جديد كه تنها يك معنا و آن هم معنايي كاملاً مثبت دارد، بهترين كار ممكن را در اين زمينه انجام دادند. معاني اصلي و فرعي عبارت « صباغيان » را در فرهنگ لغت عميد ملاحظه مي فرماييد:

 

معاني اصلي و فرعي عبارت « صباغيان ».

 

 

البته ما مي دانيم كه دشمنان نظام با اين اسناد و مدارك نيز دست از دروغ پراكني و دشمني با اسلام و انقلاب برنخواهند داشت و چه بسا دروغي ديگر بر دروغ هاي قبلي خود خواهند افزود و به دروغ ها و استهزاهايشان ادامه خواهند داد، اما اين مقاله نگاشته شد تا حجت بر اين ياوه گويان تمام شود.

 

بدين ترتيب همانگونه كه ملاحظه فرموديد، دشمنان نظام اسلامي، در طي دو سال اخير از يك تصوير بي كيفيت سوء استفاده كرده و با تكيه بر آن افسانه اي خيالي با عنوان افسانه ي « سبورجيان » را رقم زدند و به آن پر و بال دادند تا آن را به عنوان پتكي بر سر نظام جمهوري اسلامي ايران بكوبند. اما به لطف خدا اين توطئه نيز ناكام ماند و هر چند كمي دير، اما به هر حال در زماني مناسب، دروغ بودن اين توطئه و باطل بودن آن از اساس، اثبات و افشا گرديد. متاسفانه رخوت و سستي بسياري از وبسايت ها و وبلاگ هاي مذهبي نيز مزيد بر علت شد و عدم تحقيق مناسب و عدم پاسخگويي مناسب از سوي اين وبسايت ها و وبلاگ ها به اين شبهه، موجب شد تا اين ادعا پر و بال بگيرد.

 

به لطف خدا و با هدايت خداوند متعال، يكي ديگر از جنايات و دروغ هاي دشمنان خارجي نظام و عمال داخلي آن ها افشا گرديد. گرچه كشف ابعاد مختلف اين توطئه، كمي با تاخير مواجه گرديد و اين اسناد اخيراً توسط وبسايت « وعده ي صادق » مكشوف شد، اما به هر حال، مجدداً اين مسئله با موشكافي بيشتر مورد بررسي قرار گرفت تا از يك سو براي هميشه پرونده ي افسانه ي « سبورجيان » بسته شود و از سوي ديگر اين فتنه و اين افسانه ي دروغين، درسي براي خوانندگان محترم باشد تا اين عزيزان بدانند كه در هنگام شديد شدن فتنه ها و هياهوهاي فتنه گران، تا چه حد ممكن است حقايق وارونه گردد و دروغ ها موجه جلوه داده شود. تعداد زيادي از مسلمانان و شيعيان در جريان اين فتنه ها غربال شده و عده ي زيادي نيز مردود مي گردند. پس چه خوب است كه در جريان بروز فتنه ها، با چشم باز به بررسي همه ي جوانب پرداخته و راست و دروغ را كشف نموده و با تمسك به ولايت و پرهيز از تحركات احساسي و غير منطقي، از افتادن در ورطه ي هلاكت خودداري نماييم. شايد افسانه ي « سبورجيان »‌كه پرونده ي آن اكنون خاتمه يافت، درس بزرگي براي فتنه هاي آينده به ما بدهد.

 

ان شاء الله خداوند متعال به همه ي مسلمين بصيرت و آگاهي عطا فرمايد.

 

خادم الامام (عج) –وعده صادق

اسفند ماه 1388

 

 

Loading

7 COMMENTS

 1. حالا مثلا نمی تونسته توی 8 سالی که سازمان ثبت دستش بوده عوض کرده باشه شناسنامه ش رو. حالا اصلا ثابت هم کردین نبوده، – که یهودی بودن جرم هم نیست – خدماتیکه این بابا و طیف طرفدارش خاصه جریان نوین حجتیه حالا میگیم ناخودآگاه به اسرائیل کردن با ایجاد زمینه ی مظلوم نمایی این رژیم – که اتفاقا از آغاز ایجادشون حربه ی اصلی شون هم بوده برای حفظ مشروعیت – چیزی کمتر از جرم اسرائیلی بودن نیست.

 2. صباغ = رنگرز، رنگ ساز، دروغگو، دروغ پرداز. لطفاً توضیح را صحیح و کامل بنویسید.. هرچند معنی دوم، برای این شخص بهتر است.

 3. فقط یک جمله در این موارد میتوان نوشت و آن هم:
  مرگ بر یهود است . لا غیر !

  یهودیها با این کارها دارند مرگ خود را آن روز بزرگ را جلو می اندازند.

 4. یه تحقیقی درباره طایفه صباغیان متعلق به ایل سنگسر کنید دستتون میاد چرا از این‌نام خانوادگی خوششون‌نمیاد و عوضش کردن
  رفتین سرمه اش کنین‌کورش کردین
  همه دنیا میدونن بیشترین جمعیت بهایی ایران‌متعلق به سنگسره و یکی طوایف بزرگشون صباغیان هست.رفتین رفع اتهام کنین از بهودی بودن بهائیتش ثابت شد.آدم اهل کتاب باشه بهتر از دین ساختگی و فرقه ضاله بهائیته

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!