دستهای شیطانی: بررسی عملکرد فرقه ضاله بهائیت در ایران

0
 
 
 

عنوان:  دستهای شیطانی: بررسی عملکرد فرقه ضاله بهائیت در ایران
 قیمت(ریال): 30000
 
به گزارش  ايكنا، اين مجموعه كه عملكرد فرقه ضاله بهائيت در ايران بررسی كرده است، در راستای مجموعه‌های تاريخ معاصر ايران و بررسی نقش روشنفكران، احزاب و گروه‌ها تهيه شده و هدف آن كمك به بيداری، ايستادگی و تعميق باورهای اين ملت بزرگ در تمسك به اسلام، ايمان و رهبری است.

در اين كتاب در مورد شكل‌گيری فرقه‌های شيخيه، بابيه و بهائيه در ايران و حمايت‌های دولت‌های استعماری از آنان چه به لحاظ اعتقادی و چه به لحاظ سياسی‌ سخن آمده است. استنادات و شواهد ارائه شده در اين پژوهش‌، ترديدی در سياسی بودن اين فرقه‌ها، به‌ويژه فرقه بهائيت باقی نمی‌گذارد.

در مقدمه كتاب در مورد شواهد و استنادهای مورد استفاده در اين پژوهش آمده است: عملكرد اين فرقه‌ها در مقاطع مختلف تاريخ اين ملت از جمله در دوره جنبش مشروطيت و در دوران سلطه رژيم وابسته پهلوی و همچنين در بعد از پيروزی انقلاب اسلامی، كم و بيش، در حدودی كه دسترسی به اسناد آن ممكن بوده، مورد بررسی قرار گرفته است. لذا مبنای اين بررسی، برای اجتناب از تكراری بودن يافته‌ها در باب پژوهش اعتقادی، تاريخی و سياسی از فرقه بهائيت، به صورتی است كه ميدان جديدی پيش روی خواننده باز شود.

در بخشی ديگری از مقدمه كتاب آمده است: اين ميدان، با دو پرسش اساسی، گشوده می‌شود. دو پرسشی كه هم ماهيت اعتقادی سياسی و هم جهت‌گيری فعاليت‌های اين فرقه‌ها را روشن می‌كند و يك نگاه منسجم و در عين حال نو، به خواننده عرضه می‌كند. دو پرسش عبارتند از: چرا قدرت‌های حاكم در ايران (قاجاريه و پهلوی) كه مشخصات اصلی آنها جدايی از مردم، استبداد، وابستگی و شاهزاده‌سالاری بوده است، در برخورد با فرق شيخيه، بابيه و بهائيه، علی‌رغم باور به بطلان آن‌ها و اتكاشان به بيگانگان، با مماشات، گاه با حمايت و نهايتا محدودسازی رفتار می‌كردند و در جهت از بين بردن ريشه انحراف و متوقف نمودن فعاليت‌های آنان اقدامی اساسی و جدی به عمل نمی‌آوردند؟!

(و ديگر اينكه) چرا قدرت‌های استعماری چون روسيه، انگلستان، آمريكا و صهيونيسم در برخورد با اين فرقه‌ها، همواره سياست حمايت، تشويق و تقويت را در پيش گرفته‌اند؟ چه ارتباطی بين اين فرق از لحاظ اعتقادی، سياسی و عملكردی با منافع اين قدرت‌ها در سطح داخل و خارج كشور، وجود دارد؟

در ابتدای اين كتاب آمده است: رهبران و هواداران اين فرقه‌ها، بايستی به اين دو پرسش پاسخ دهند و در دادگاه بزرگ ملت ايران و ملت‌های مسلمان برای پاسخگويی به اين اتهام بزرگ، نابخشودنی و خيانت‌بار كه بر پيشانی آنان نقش بسته است، حاضر شوند. ما در وسع اين نوشتار، در پی يافتن پاسخ اين دو پرسش، به شناسايی عناصر اعتقادی، سياسی و عملكردی اين فرقه‌ها، به‌ويژه فرقه بهائيت می‌پردازيم تا راز حمايت قدرت‌های بی‌ريشه و نامردمی و ستمگر از اين فرق، برملا شود و نيز نشان داده شود كه چه خدمت‌هايی اين فرقه‌ها به قدرت‌های چپاولگر و متقابلا خيانت‌هايی به ملت ايران روا داشته است كه چنين مورد حمايت مفسدان عالم قرار گرفته‌اند.

اين اثر در هشت فصل تاريخچه فرقه ضاله بهائيت را بررسی می‌كند. عناوين فصول هشت‌گانه كتاب حاضر از اين قرارند: زمينه‌ها و چگونگی شكل‌گيری فرق شيخيه، بابيه و بهائيه؛ شخصيت و اعتقادات رهبران فرق شيخيه، بابيه و بهائيه؛ پيامدهای اعتقادی و رفتاری فرق شيخيه، بابيه و بهائيه؛ حمايت‌های رژيم‌های قاجار و پهلوی از فرق شيخيه، بابيه و بهائيه؛ بيگانگان و حمايت از فرقه‌های شيخيه، بابيه و بهائيه؛ بهائيت پس از پيروزی انقلاب اسلامی، ديدگاه حضرت امام خمينی(ره) در مورد بهائيت و پيوست‌ها.

چاپ نخست كتاب «دست‌های شيطانی(بررسی عملكرد فرقه ضاله بهائيت در ايران)» در شمارگان 3000 نسخه، 388 صفحه و بهای 30000 ريال راهی بازار نشر شد.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!