سير تفكر جديد در جهان و ايران

0
seyr20tafakkore20jadid.jpg
 
 

سير تفكر جديد در جهان و ايران

 

 

                                          

 

انتشارات هلال

 

«سير تفكر جديد در جهان و ايران»، اثري است، حاوي بررسي اجمالي سير تحول جريان‌هاي فرهنگي و سياسي غرب (پس از رنسانس) و ايران بعد از مشروطيت؛ كه به انضمام شرح و تفصيل پاره‌اي از اصطلاحات و تعاريف فلسفي و اجتماعي خواننده را مهياي مطالعه جدي اوضاع فرهنگي ايران و نحوة رسوخ غرب‌زدگي در ساحت‌هاي مختلف فرهنگي وادي اين سرزمين مي‌كند.

 

در بخش‌هايي از اين كتاب مي‌خوانيم: «تفكر جديد به تفكري گفته مي‌شود كه پس از قرون وسطي، آرام آرام در اروپا پديد آمده و رشد يافته است و نهايتاً به صورت فلسفه و علم و هنر و بالاخره به صورت تكنولوژي جديد ظاهر مي‌شود. از آن جايي كه اين نحوة تفكر را مقابل و متضاد با تفكر قرون وسطايبي تلقي مي‌كنند قرون وسطايي هم مربوط به گذشته قبل از رنسانس مي‌شود لذا اين تفكر را تفكر جديد مي‌نامند

 

اين اثر توسط واحد مطالعات و تحقيقات تاريخي مؤسسة فرهنگي موعود، تأليف شد و انتشارات هلال آن را منتشر نمود.

كتاب «سير تفكر جديد در جهان و ايران» كه در يك جلد و 176 صفحه ارائه شده شامل 2 فصل كلي سير تفكر جديد و سير تفكر جديد در ايران مي‌باشد. هر يك از اين فصول خود به بخش‌هايي تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از:

 

فصل اول:   

بخش اول، شناخت قرون وسطي      

بخش دوم: عوامل و جنبش اروپاي قرون وسطي

بخش سوم: اعتقادات و مكتب اومانيسم.

بخش چهارم: جريان فكري اومانيستي فراماسونري

 

فصل دوم:  

بخش اول: گذري اجمالي بر تاريخ اسلام

بخش دوم: ايران در دورة جديد

بخش سوم: پيدايش فراماسونري در ايران

بخش چهارم: انقلاب مشروطه،

بخش پنجم: اجمالي از سير تفكر جديد

بخش ششم: رگه‌هاي اشرافيت در روشنفكري

 

مطالعه اين اثر به كليه دانشجويان، طلاب علوم ديني و جمله كساني كه در پي مطالعه جدي در اوضاع و احوال سياسي اجتماعي و فرهنگيند توصيه مي‌شود

 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!