پیش بینی های امیر المومنین علی(ع) از وقایع سال اعلام غیبت حضرت حجت(عج)

0

حصین بن عبد الرّحمن و او از پدرش و او از جدّش عمرو ابن سعد(بن معاذ اشهلی) روایت کرده است که گفت:

امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود: رستاخیز بپا نمیشود تا چشم دنیا از حدقه بیرون آید و در آسمان سرخی مخصوصی پدید گردد و آن رمزي است از اشک حاملین عرش که بر اهل زمین میگریند تا آنکه در میان مردم جمعی بهم رسند که از دین نصیبی ندارند براي فرزند من دعوت میکنند، و در حقیقت از فرزند من بیزارند اینان جمعی هستند پست فطرت و بینصیب که بر اشرار مسلّطند و فتنه انگیز ستمگران و مرگ آفرین حکمرانان، آنان در شهر کوفه پدید آیند، در پیشاپیش آنان مردي باشد سیاه چهره و سیاه دل و بیدین و بینصیب و بیاصل و نسب و پست فطرت و بدخو که در دامن مادران نابکار بزرگ شده و از بدترین نسلها است که خدا باران خود را از آنان دریغ میکند این پیشامد بسالی است که غیبت کبری فرزند غایبم اعلام میشود.پرچم سرخ و بیرق سبز است وه که چه روزي است مر نومیدان را آن روز میان این دو شهرآن روز روز مصیبت .« هیت » و « انبار » خواهد بود، روز ویرانی کاخ فرعونها و جایگاه ستمگران و فرمانداران ظالم است، و روز خرابی ما بزرگ براي کردها و خوارج در شهرها و همردیف شهر عاد (یا شهر ننگ) است و اي عمر بن سعد این شهر بپروردگار علیّ سوگند شهر بغداد خواهد بود.اي لعنت خدا بر گنهکاران از بنی امیه و بنی عبّاس خائنانی که پاکان از فرزندان مرا میکشند و حق مرا که بر آنان دارم ملاحظه نمیکنند و در آنچه بحریم من روا میدارند از خدا نمیترسند، همانا روزي در انتظار بنی عبّاس است بسیار سخت که در آن روزهمچون زن باردار فریاد بر آرند واي بحال شیعه اولاد عباس از جنگی که در فاصله نهاوند و دینور روي میدهد و آن جنگ فقراء شیعه علیّ است که به پیش آهنگی مردي از همدان خواهد بود همنام با پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و داراي اخلاق معتدل و خوش خلق و خوش رنگ صداي ترس آوري دارد، و مژگانهایش دراز، و گردنش بلند، و میانه زلفش از هم باز، و دندانهاي پیشین با فاصله، سوار بر اسبش هم چون ماه شب چهارده که در تاریکی میدرخشد همراه با جمعیتی که بهترین جمعیتها باشند، که پناه بدین بردهاند، و بآن تقرّب بخدا جستهاند و متدیّن بآن دین گشتهاند، آنان قهرمانانی هستند از عرب که خود را آن روز بآن جنگ سخت و شکست دهنده میرسانند و با دشمنان میجنگند آن روز براي دشمن روز مصیبت و بیچارهگی است.

 

غیبت نعمانی،باب 10،ح5

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!