غیبت حضرت قائم (عج)پیش از قیام و دعای منتسب به امام صادق(ع) به نقل از زراره بن اعین که در زمان غیبت باید خواند.

0
photo_2015-07-16_00-52-38.jpg

حدیث کرد ما را محمّد بن همّام- رحمه اللَّه- او گفت: حدیث کرد ما را جعفر بن محمّد بن مالک او گفت: حدیث کرد ما را عباد بن یعقوب از یحیی ابن یعلی و او از زراره که گفت:

شنیدم ابا عبد اللَّه امام صادق علیه السّلام میفرمود امام قائم را پیش از آنکه قیام کند غیبتی است عرض کردم: چرا؟ فرمود میترسد-و با دست خود بشکمش اشاره کرد- سپس فرمود: اي زرارة او است کسی که بانتظارش خواهند بود و او است همان کس که درولادتش شکّ خواهند کرد بعضی خواهند گفت پدرش مرد در حالی که جانشینی نداشت و بعضی خواهند گفت مادرش بدو حامل است و بعضی خواهند گفت غائب است و بعضی خواهند گفت: چند سال (دو سال: نسخه) پیش از وفات پدرش بدنیا آمده است و بانتظارش هستیم فقط خداوند دوست دارد که دلهاي شیعه را آزمایش کند این هنگام است اي زرارة که باطلگرایان بشکّ میافتند.زراره گوید: عرض کردم: فدایت شوم اگر بآن دوران رسیدم چه بکنم؟فرمود: اي زراره هر گاه بآن دوران رسیدي باید این دعا را بخوانی “اللّهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیّک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی”. سپس فرمود: اي زرارة ناچار باید پسر بچّهاي در مدینه کشته شود. عرض کردم: فدایت شوم این همان نیست که سپاهیان سفیانی میکشندش؟ فرمود: نه. ولی او را سپاه بنی فلان میکشد، او خروج میکند تا بمدینه داخل میشود و مردم نمیدانند بچه منظوري داخل شده است پس آن پسر بچّه را میگیرد و میکشد همین که او را از روي ستم و تعدّي کشت دیگر خدا مهلتشان ندهد و در این هنگام است که امید فرج میرود.

 

غیبت نعمانی،باب10،فصل3،ح6

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!