شعر/ دهه فجر همان اجر خداست

0
هادي اصفهاني مقدم
او عزيزي در ميان چاه بود / همچو يوسف همرهش صد آه بود / چون محمد(ص) هرچه گفت از يار بود / سالها او رهبري بيدار بود / شير مردان و زناني سخت كوش / پابه پاي رهبري دائم به جوش

عقیق: به مناسب پيروزي نور بر ظلمت ،ورود حضرت امام خميني(ره) به مهين اسلامي و آغاز شجره طيبه انقلاب اسلامي ، هادی اصفهانی مقدم شاعر انقلابی شعری سروده است که در اختبار مخاطبان قرار می گیرد:
 
دهه فجر همان اجر خداست
مژدگاني ز حريم كبرياست
داد وعده كه شود ياري دين
نصرت ما ببرد آتش كين
آمد آن روح خدا روز نخست
ريشه سلطه بشد يكسره سست
ديو ظالم كه برون شد ز سرا
شد پديد روح خدا همچو حرا
از همه خوبان عالم او نشان
سينه اش گنجايش صد كهكشان
همچو ابراهيم(ع)،او بتها شكست
با ذبيح الله خود،دلها شكست
همچو نوح(ع)،كشتي مهياكرده بود
أمتي را او مصفا كرده بود
كل كشور شد عصاي دست او
هان رها  گشتند همه با هست او
نيل او طغيان  بگرديد از درون
هر چه فرعون را بكرد از خود برون

كاخ هاي ظلم رابشكسته بود
سامري گر بود دستش بسته بود
چون مسيحا او دمش ياري نمود
أمت خفته به حق كاري نمود
او عزيزي در ميان چاه بود
همچو يوسف همرهش صد آه بود
چون محمد(ص) هرچه گفت از يار بود

سالها او رهبري بيدار بود
ذوالفقارحيدري در دست او
عاشقان حق همه دلبست او
از قدومش هر زمستان شد بهار
ليله ايران ز او گشته نهار
از ورودش تا شكست اهرمن
ده شبي سختي كار ما و من
شير مردان و زناني سخت كوش
پابه پاي رهبري دائم به جوش
در نهايت لطف ايزد يار شد
حاصل عمرش، خدا همراه شد
هادي گر خواهي بگويي بعد از اين
گو پديد آمد درخت سرو دين

منبع:فرهنگ

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!