سالهای فریبکاری!!!

0
photo_2015-07-16_00-33-49.jpg

اصبغ بن نباته میگوید :

شنیدم علیّ علیه السّلام میفرمود: پیشاپیش قائم سالهائی فریبائی خواهد بود که راستگو در آن دروغگو و دروغگو در آن راستگوپنداشته شود و شخص (ماحل) در آن مقرّب شود- و در حدیثی است که در رویبضه در آن بسخن در آید،- گفتم: رویبضۀ و ما حل چه باشد ؟فرمود: مگر قرآن نمیخوانید که خدا میفرماید: وَ هُوَ شَدِیدُ الْمِحالِ یعنی مکر خدا شدید است. گفتم:ماحل بچه معنا است؟ گفت: مقصودش حیلهگر بود.

 

غیبت نعمانی،باب14،ح62

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید