خیز و گیر علم بر دوش، کربلا بخوان چاووش /// باده ی بلا را نوش، دوره ی ظهور آمد

0
photo_2015-07-16_00-34-40.jpg
این طلیعه مهدی، پادشاه منصوراست
 
خیز و گیر علم بر دوش، کربلا بخوان چاووش
باده ی بلا را نوش، دوره ی ظهور آمد
 
محشر ِ جنون گشته، رسته خیز ِ خون گشته
در خم علمداران ،باده لاله گون گشته
 
در رگ ِ شقایق ها،خونِ ِ حق به جوش آمد
بانگ َهل من ِ مهدی ،از حلب به گوش آمد
 
شور کربلا دارد ،ایل ِسبزِ بیداری
تا کند به عماری،در حلب، ولی یاری
 
در طلوعِ شمس ِحق ،شب، شکسته قامت شد
در دیارِ بیداری ،عصرِاستقامت شد
 
موج می زند دریا ،در دمشق ِ بی تابی
در سرشک ِ زینب غرق،شاهدان ِ مهتابی
 
خیز و گیر علم بر دوش،لحظه ی تقاص آمد
شیعه را کنون  وقتِ، انتقام ِ یاس آمد
 
لشکرخراسان را بیرقی جلی  آمد
قاسم سلیمانی ،اشتر ِ علی آمد
 
حال ِ مهدوی دارد، آسمان ،زمین،باران
نقش کربلا دارد ،بیرق  ِعلمداران
 
لاله ژاله پوش آمد،ناله در خروش آمد
خسرو ِ قمر رویان، تا علم به دوش آمد
 
رسته خیز نو رفتیم ،دوره ظهور رفتیم
ایل ظلمت شب را ، قتلگاه طور رفتیم
 
خیز و گیر علم بر دوش، کربلا دمشق آمد
آخرالزمان گشت و رسته خیز عشق آمد
 
باده در خم مهدی، شعله جوش ِ نور آمد
سید خراسانی ، مست عشق وشور آمد
 
می رسد مهی حورا، داده دل َملک او را
تا ز ِقوم شب گیرد، انتقام عاشورا
 
ماه ِ شب شکار آید، فاطمی تبار آید
مژده ظهورانه، یوسفانه یار آید
 
فاطمی شهی آید، ذکر یالثاراتش
تا زند خلیل آسا خانه بتان آتش
 
هرکه فاطمه او را عاشقانه شافع شد
در دمشق ِ تنهایی،در حرم مدافع شد
 
در حلب ولی ما را ،تشنه ی علمدار یست
خیز و گیر علم بر دوش، فصل ِ سبز بیداریست
 
خیز و گیر علم بر دوش، تا ره ِ حلب گیریم
انتقام ِ خورشید از،پادشاه ِ شب گیریم
 
نغمه انا المهدی ، می رسد به گوش آری
سیدی خراسانی ، شیعه را به سر داری
 
آسمان مهدی را ، کوکب ظهور آمد
رو به انتها آخر، این مسیر ِ دور آمد
 
نُه فَلَک برآشفته، در زمین به پا شور است
این طلیعه مهدی، پادشاه منصور است
 
به امید ظهور حضرت یار
منصور نظری 1395/8/9
 

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!