خطابه امیرالمومنین(ع) در مورد یاران حضرت صاحب الامر(ع) در مسجد کوفه

0
20120113_1267696210.jpg

حارث بن عبدالله اعور همدانی گویند:

امیر المؤمنین علیه السّلام بر فراز منبر فرمود: هنگامی که خاطب هلاك شود، و صاحب زمان رو گردان شود، و دلهائی باقی بماند که زیر و رو گردد پارهاي از آنها دلهائی باشند پر خیر و پر برکت و پارهاي دیگر بیخیر و برکت، آرزومندان هلاك شوند وپراکندهشوندگان پراکنده شوند و مؤمنین باقی بمانند و چه اندك، سیصد و اندي خواهند بود و گروهی بهمراه آنان خواهند جنگید که بهمراه رسول خدا بروز بدر جنگیدند نه کشته شوند و نه بمیرند.

 

توضیح:

امیر المؤمنین علیه السّلام که فرموده است: (صاحب عصر) مقصودش صاحب همین زمان است که بتدبیر الهی که واقع شده است ازدیدههاي این مردم نهان است سپس فرمود: دلهائی باقی میماند که بعضی (مخصب: پر برکت) و بعضی (مجدب:بیخیر و برکت) اند این دلها دلهاي شیعیان است که در این غیبت و حیرت زیرورو میشوند پارهاي از آنها بر حقّ ثابت میماند که مخصب است و بعضی از حقّ بگمراهی و سخنهاي باطل میگراید: مجدب است.
سپس فرمود آنان که آرزو دارند هلاك میشوند و در مقام نکوهش آنان است آنان کسانی هستند که در امر الهی شتابزدگی میکنند و در مقام تسلیم نیستند و زمان غیبت بنظرشان طولانی میآید و پیش از آنکه فرجی به بینند میمیرند. آنگاه خداوند از اهل صبر و تسلیم افرادیرا که میخواهد نگهداري کند نگاه میدارد تا آنکه بمرتبه لایق خودش برساند و آنان افرادي هستند که براستی ایمان دارند و در ایمانشان اخلاص میورزند و افراد اندکی میباشند که آن حضرت شمارهشان را سیصد و یا بیشترفرمودهاند افرادي که بواسطه نیروي ایمانشان و درستی یقینشان خداوند اهلیّت بآنان عطا فرموده است تا ولیّش را یاري کنند و بادشمنش بستیزند.و آنان همچنان که در روایت آمده است پس از آنکه حضرتش در کاخ حکومت جاي گرفت و پایان جنگ اعلام شد از طرف آن حضرت نمایندگان و فرمانداران روي زمین خواهند بود پس امیر المؤمنین علیه السّلام فرمود جمعی با آنان جهاد میکنند که بارسول خدا روز بدر جهاد کردند که نه کشته میشوند و نه میمیرند.مقصود حضرت آنست که خداوند این سیصد و چند نفر یاران خالص حضرت قائم را بوسیله فرشتگان روز بدر یاري میفرماید وآنان جزء نیروي جنگی آن حضرت خواهند بود. خداوند ما را از کسانی قرار دهد که اهلیّت یاري دینش را در رکاب ولیّش باوعطا فرموده باشد و در این باره آنچنان که او را سزاست با ما رفتار فرماید.

 

غیبت نعمانی،باب11،فصل1،ح4

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!