خبری از امام رضا (ع) مبنی بر گرفتاری شدید و مصیبت بار شعیه در اینده ای نه چندان دور بعد از شهادت ایشان…

0
1675568179221140141194153223611627758150113.jpg

حدیث کرد ما را محمّد بن همّام او گفت: حدیث کرد ما را احمد بن مابنداذ و عبد اللَّه بن جعفر حمیريّ آن دو گفتند: حدیث کرد ما را احمد بن هلال او گفت: حدیث کرد ما را حسن بن محبوب زرّاد او گفت:

امام رضا علیه السّلام مرا فرمود: اي حسن در آینده نزدیکی گرفتاري بیپایان و وحشتزایی روي خواهد داد که همه دوستیها وصمیمیّتها از میان برود و در روایتی است که (همه دوستیها و صمیمیّتها ساقط شود) و این بهنگامی است که شیعیان سوّمین فرزند مرا از دست بدهند که اهل زمین و آسمان برفتن او اندوهگین خواهند شد چه بسیار مرد و زن مؤمن که به از دست دادن او اسفناك واندوهناك و حیران وغمگین خواهند بود.سپس سربزیر افکند آنگاه سر برداشت و فرمود: پدر و مادرم بفداي همنام جدّم و کسی که شبیه من و شبیه موسی بن عمران است نور افکنهائی که از شعاع نورانیّت عالم قدس روشنی میگیرد در گریبان دارد گوئی او را میبینم هنگامی که مردم در نهایت نومیدي هستند که آوازي بگوششان میرسد که دور و نزدیک یکسان میشنوند و آن آواز براي مؤمنین رحمت و براي کافران عذاب است.عرض کردم: پدرم و مادرم بفدایت آن آواز چه خواهد بود؟ فرمود: در ماه رجب سه آواز بر آید نخستین آواز: (هان که لعنت خدا بر ستمکاران) و دوّمین آواز (اي گروه مؤمنان گرفتاري هولناك فرا رسید) و در آواز سوّم دستی را (و در بیشتر نسخهها: پیکري را)در پیشاپیش آفتاب میبینند که آواز میدهد: (که خداوند بمنظور برانداختن ستمگران، فلانی را برانگیخت) این هنگام است که گشایشی براي مؤمنان دست دهد و خداوند سینههاي آنان را شفا بخشد و عقدههاي دلشان بر طرف میگردد.

 

غیبت نعمانی،باب10،فصل4،ح28

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!