برنامه زمانی اوانجلیست ها برای پایان تاریخ!

0

از جمله برنامه های زمانی (Timeline) برای آخرالزمان، نمونه ای است که جان پرایس[1] در انتهای کتاب خود با نام “پایان آمریکا”[2] و در سال 2013 ارائه کرده است.[3] سیر کامل برنامه زمان بندی پایان جهان از نظر پرایس مطابق ذیل می باشد: (استنادات نویسنده از کتاب مقدس در ذیل آمده است)

 

“آیا شما به دنبال یک جدول زمانی از پایان تاریخ هستید؟ گرچه ما نمی توانیم تاریخ زمانی خاصی برای حوادث بعدی ارائه کنیم، ولی مطمئنا برخی از اجزاء دنباله حوادث پایان تاریخ در عصر حاضر و تاکنون محقق شده است… کتاب مقدس همه این وقایع را پیشگویی کرده است… ما معتقدیم همه این وقایع پیشگویی شده در طول عمر ما برآورده می شود. رویدادهای مهمی در سراسر جهان در حال رخ دادن است و مطمئن باشید همه پیشگوییهای کتاب مقدس به زودی برآورده می شود.”(*) اینها بخشی از مطالب صفحات متعدد اینترنتی است که در قالب تفسیر کتاب مقدس مسیحیان منتشر می شود. اما به راستی هدف از ارائه برنامه زمانی برای پایان جهان توسط اینگونه مراکز تبلیغی مسیحی چیست؟

طرح کلی هریک از ادیان برای پایان جهان را در لابلای آموزه ها و کلمات عالمان آن دین می توان یافت. گرچه مشابهت های بسیاری در میان انواع انگاره های آخرالزمانی مکاتب مختلف می توان یافت، ولی نقاط اختلاف نیز بسیار گسترده است تا آنجا که حتی در میان عالمان فرقه ای خاص از یک دین با فرقه دیگر تفاوت عمده دیده می شود. در این میان نگاه اوانجلیست ها –که در دایره مذهب پروتستان از مذاهب سه گانه مسیحیت قرار می گیرند- به موضوع آخرالزمان ویژه تر است چراکه در دیدگاه ایشان، کتاب مقدس پیشگویی های بسیاری در مورد آخرالزمان نموده و بسیاری از آنها هم در چند دهه اخیر محقق شده است! فارغ از نوع تفسیر و برداشت منحصر به فرد این گروه از کتاب مقدس، تهیه برنامه زمانی توسط برخی سران این گروه برای پایان تاریخ قابل تأمل و توجه است. این افراد با تطبیق وقایع دوران معاصر با تفسیرهای خود از کتاب مقدس درصدد اثبات برنامه زمانی خود نیز هستند که البته در بسیاری موارد نتیجه امری مضحک و تمسخرآمیز می شود.

از جمله برنامه های زمانی (Timeline) برای آخرالزمان، نمونه ای است که جان پرایس[1] در انتهای کتاب خود با نام “پایان آمریکا”[2] و در سال 2013 ارائه کرده است.[3] سیر کامل برنامه زمان بندی پایان جهان از نظر پرایس مطابق ذیل می باشد: (استنادات نویسنده از کتاب مقدس در ذیل آمده است)

برنامه زمانی آخرالزمان

–  14 می 1948: تولد دوباره اسرائیل=جوانه زدن درخت انجیر (انجیل متی باب 24 عبارات 32-34[4]

–  حمایت آمریکا از اسرائیل از 1948 تا 1989 (رییس جمهور ترومن تا ریگان)  (سفر پیدایش باب 12 عبارت 3[5]

– فشار آمریکا به اسرائیل برای دست کشیدن از زمینهای خود برخلاف گفته کتاب مقدس (حزقیال باب 48 عبارت 14[6] و یوئیل باب 3 عبارت 2[7]) از  سال 1989 تاکنون (رییس جمهور بوش پدر تا اوباما)

– موافقت اسرائیل با اولین پیمان صلح آخرالزمانی – اسرائیل در آرامش (حزقیال باب 38 عبارات 10 تا 14[8]

– حمله روسیه، ایران، لیبی و دیگر کشورها به اسرائیل – اسرائیل در جنگ (حزقیال بابهای 37 تا 39)

– دختر بابل(آمریکا) به اسرائیل خیانت می کند – شکست در پایبندی به توافق دفاع نظامی (ارمیا باب 51 عبارت 35[9] و مرائی ارمیا باب 4 عبارت 17[10]

–  دخالت خود خداوند در  نجات اسرائیل – ایجاد شکست و اضمحلال در نیروها و کشورهای حمله کننده (حزقیال باب 39 عبارت 6[11]

– نابودی دختر بابل(آمریکا) (ارمیا باب 51 عبارت 49[12] و باب 18 مکاشفات)

– تهدید کشورهای دیگر توسط جهادگرایان با شیوه تخریبی مشابه و تلاش ایشان برای تسخیر جهان برای الله

– ساخت معبد توسط اسرائیل (حزقیال بابهای 40 تا 44)

– ظهور رهبر مسلمانان به عنوان رهبر یک کشور اروپایی و سپس سه کشور و پس از آن ده کشور (دانیال باب 2  و بابهای 12 و 17 مکاشفات یوحنا)

– حاکم مسلمان اروپا (امپراطوری روم احیاشده) دومین پیمان صلح آخرالزمانی را با اسرائیل می بندد – آغاز 7 سال دوران رنج و محنت (متی باب 24 عبارات 27 تا 31[13]

– خلسه پیش از دوران رنج و محنت (انجیل یوحنا باب 14 عبارت 3[14] و رساله اول قرنتیان باب 15 عبارات 51 و 52[15]) (کتاب مقدس به یک خلسه اشاره می کند ولی علمای دینی در زمان آن اختلاف دارند و به سه دسته خلسه پیش، پس و در حین دوره رنج و محنت تقسیم می شوند)

– رهبر مسلمان اروپا سلطه خود را بر تمام جهان می گستراند و از مردم می خواهد او را بپرستند و تغییر مذهب دهند. (مکاشفات یوحنا باب 13 عبارت 16[16] و نیز باب 14 عبارات 9 و 11[17]

– رهبر مسلمان اروپا پیمان صلح با اسرائیل را می شکند، به معبد وارد شده و سنت قربانی هرروزه را متوقف می کند – دوران بزرگ رنج و محنت 3.5 ساله آغاز می شود (خلسه حین دوران رنج) (دانیال باب 9 عبارت 27[18] و باب 12 عبارت 11[19] و انجیل مرقس باب 13 عبارت 14[20] و انجیل متی باب 24 عبارت 15[21]

– خلسه پس از دوره رنج و پیش از خشم خدا) (رساله اول تسالونیکیان باب 4 عبارات 13 تا 17[22]

– خداوند خشم خود را بر جهان جاری می سازد (مکاشفات باب 19 عبارت 21[23]

– بازگشت عیسی برای انتخاب وگرنه هیچ بشری نجات نخواهد یافت (انجیل متی باب 24 عبارت 22[24]

– ضدمسیح و پیامبر دروغین برای 1000 سال زندانی خواهند شد (مکاشفات یوحنا باب 19 عبارت 20[25]

در زمینه برنامه زمانی بالا –و دیگر برنامه های مشابه- نکات زیر قابل تامل و توجه است:

تشکیل رژیم نامشروع اسرائیل در سال 1948 میلادی به باور غالب گروه های اوانجلیستی، تجلی پیشگویی های کتاب مقدس در 3000 سال قبل بوده و به عنوان شروع فرآیند رخدادهای آخرالزمانی نزد این گروه تلقی می شود.

از نظر سران گروه های صهیونیسم مسیحی، هرگونه انتقاد و اعتراض به حرکتهای دولت صهیونیستی اسرائیل ممنوع است چراکه اینان امت برگزیده اند و خداوند در پیمان خود با ابراهیم به ایشان عزت ابدی (؟!) داده است.

شاید از نظر خوانندگان متن بالا، ارتباط میان آیات استناد داده شده از کتاب مقدس و رخداد معرفی شده، کمی نامانوس و عجیب به نظر برسد ولی این شیوه تفسیر آیات که سابقه ای بیش از 100 سال در آمریکا دارد، از شخصیتهای متقدمی همچون داربی و به ویژه اسکوفیلد به ارث رسیده است.[26] لازم به ذکر است این شیوه تفسیر و ارتباط دهی عجیب عبارات کتاب مقدس در بین دیگر عالمان مسیحی مورد انتقاد شدید بوده است.

در لیست بالا تطبیقات بسیاری صورت گرفته و البته رخدادهای آینده -به زعم نویسنده- نیز آمده است. این شیوه تطبیق گرایی که غالبا با واقع فاصله زیادی پیدا می کند، پیش از این بارها و بارها توسط دیگر سران صهیونیسم مسیحی مانند هال لیندسی و جان هاگی آزمایش و با گذشت زمان ابطال شده است.

نکته جالب در این برنامه های زمانی، تغییر چندباره به واسطه ظهور پدیده های جدید در سطح جهان است. مثلا زمانی به واسطه تهدید قذافی، لیبی در پیشگویی ها مورد توجه بود و زمان دیگر شوروی(روسیه). اکنون نیز با ظهور گروه های تکفیری -که تعمدا از طرف غربی ها جهادگرا خوانده می شوند- این گروه ها در طرح آخرالزمانی گنجانده شده اند.

ظهور رهبری مسلمان و همراه کردن کشورهای اروپایی با خود برای جنگ با اسرائیل امری بدیع و تطبیقی نوین است که زمینه اش به پس از اتفاقات سال 2001 و رشد اسلام هراسی در غرب باز می گردد و افرادی همچون ریچاردسون، شعیبات و دیگران در پی اثبات و تبلیغ گسترده آن هستند. نکته عجیب در این ایده اتحاد اسلامی/اروپایی است که به دلیل عدم امکان استناد به کتاب مقدس این نویسندگان بدان معتقد شده اند؟!

اختلاف گسترده ای میان مفسران اوانجلیستی کتاب مقدس در زمینه رخدادهای آخرالزمانی وجود دارد. (به عنوان مثال در زمینه زمان دوران هفت ساله رنج و محنت که به سه دسته پیش، پس و همزمان با ظهور مسیح می شوند) در عین حال نویسنده سعی کرده با تطبیق خود همه صورتها را پوشش دهد که قابل توجه است!

تحقیق و بررسی: حجت الاسلام زهیر دهقانی آرانی

 

منبع:شبستان


 

(*): http://www.signs-of-end-times.com/end-times-timeline-bible-prophecy-events.html

1- – John Price

2- – The End of America

3- در مورد این کتاب پیش از این در اینجا توضیحاتی داده شد.

4- پس از درخت انجیر مثلش را فرا‌گیرید که چون شاخه‌اش نازک شده، برگها می‌آورد، می فهمید که تابستان نزدیک است. – همچنین شما نیز چون این همه را بینید، بفهمید که نزدیک بلکه بر در است.- هرآینه به شما می‌گویم تا این همه واقع نشود، این طایفه نخواهد گذشت.

5  – وبرکت دهم به آنانی که تو را مبارک خوانند، ولعنت کنم به آنکه تو را ملعون خواند. و از توجمیع قبایل جهان برکت خواهند یافت.

6- و از آن چیزی نخواهندفروخت و مبادله نخواهند نمود و نوبرهای زمین صرف دیگران نخواهد شد زیرا که برای خداوندمقدس می‌باشد

7  – آنگاه جمیع امت‌ها را جمع کرده، به وادی یهوشافاط فرود خواهم آورد و در آنجا باایشان درباره قوم خود و میراث خویش اسرائیل محاکمه خواهم نمود زیرا که ایشان را در میان امت‌ها پراکنده ساخته و زمین مرا تقسیم نموده‌اند

8- خداوند یهوه چنین می‌فرماید: در آن روزچیزها در دل تو خطور خواهد کرد و تدبیری زشت خواهی نمود.- و خواهی گفت: به زمین بی‌حصار برمی آیم. بر کسانی که به اطمینان وامنیت ساکنند می‌آیم که جمیع ایشان بی‌حصارند و پشت بندها و دروازه‌ها ندارند – تا تاراج نمایی و غنیمت را ببری و دست خود را به خرابه هایی که معمور شده است و به قومی که ازمیان امت‌ها جمع شده‌اند، بگردانی که ایشان مواشی و اموال اندوخته‌اند و در وسط جهان ساکنند. – شبا و ددان و تجار ترشیش و جمیع شیران ژیان ایشان تو را خواهند گفت: آیا به جهت گرفتن غارت آمده‌ای؟ و آیا به جهت بردن غنیمت جمعیت خود را جمع کرده‌ای تا نقره وطلا برداری و مواشی و اموال را بربایی و غارت عظیمی ببری؟- بنابراین‌ای پسر انسان نبوت نموده، جوج را بگو که خداوند یهوه چنین می‌فرماید: در آن روز حینی که قوم من اسرائیل به امنیت ساکن باشند آیا تو نخواهی فهمید؟

9  – وساکنه صهیون خواهد گفت ظلمی که بر من و برجسد من شده بر بابل فرود شود. و اورشلیم خواهد گفت: خون من بر ساکنان زمین کلدانیان وارد آید

10  – چشمان ما تا حال در انتظار اعانت باطل ماکاهیده می‌شود. بر دیده بانگاههای خود انتظارکشیدیم، برای امتی که نجات نمی توانند داد.

11  – و آتشی بر ماجوج و بر کسانی که در جزایر به امنیت ساکنند خواهم فرستاد تابدانند که من یهوه هستم.

12  – چنانکه بابل باعث افتادن مقتولان اسرائیل شده است، همچنین مقتولان تمامی جهان دربابل خواهندافتاد.

13  – زیرا همچنان‌که برق ازمشرق ساطع شده، تا به مغرب ظاهر می‌شود، ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد شد. – و هرجا که مرداری باشد، کرکسان در آنجا جمع شوند. – و فور بعد از مصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد و ستارگان ازآسمان فرو ریزند و قوتهای افلاک متزلزل گردد. – آنگاه علامت پسر انسان در آسمان پدید گرددو در آن وقت، جمیع طوایف زمین سینه زنی کنند و پسر انسان را بینند که بر ابرهای آسمان، با قوت و جلال عظیم می‌آید؛ – و فرشتگان خود را باصور بلند آواز فرستاده، برگزیدگان او را ازبادهای اربعه از کران تا بکران فلک فراهم خواهند آورد.

14- و اگربروم و از برای شما مکانی حاضر کنم، بازمی آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد تا جایی که من می‌باشم شما نیز باشید

15- همانا به شما سری می‌گویم که همه نخواهیم خوابید، لیکن همه متبدل خواهیم شد. – در لحظه‌ای، درطرفه العینی، به مجرد نواختن صور اخیر، زیرا کرنا صدا خواهد داد، و مردگان، بی‌فساد خواهندبرخاست و ما متبدل خواهیم شد.

16- و همه را از کبیرو صغیر و دولتمند و فقیر و غلام و آزاد براین وامی دارد که بر دست راست یا برپیشانی خود نشانی گذارند.

17- و فرشته سوم از عقب این دو آمده، به آوازبلند می‌گوید: «اگر کسی وحش و صورت او راپرستش کند و نشان او را بر پیشانی یا دست خودپذیرد،- … – ودود عذاب ایشان تا ابدالاباد بالا می‌رود. پس آنانی که وحش و صورت او را پرستش می‌کنند وهر‌که نشان اسم او را پذیرد، شبانه‌روز آرامی ندارند.

18  – و او با اشخاص بسیار دریک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هدیه را موقوف خواهدکرد و بر کنگره رجاسات خراب کننده‌ای خواهدآمد والی النهایت آنچه مقدر است بر خراب کننده ریخته خواهد شد.

19  -و ازهنگام موقوف شدن قربانی دایمی و نصب نمودن رجاست ویرانی، هزار و دویست و نود روزخواهد بود.

20- پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در جایی که نمی بایدبرپا بینید – آنکه می‌خواند بفهمد – آنگاه آنانی که در یهودیه می‌باشند، به کوهستان فرار کنند.

21  – پس چون مکروه ویرانی را که به زبان دانیال نبی گفته شده است، در مقام مقدس بر پاشده بینید هر‌که خواند دریافت کند.

22  – اما‌ ای برادران نمی خواهیم شما از حالت خوابیدگان بی‌خبر باشید که مبادا مثل دیگران که امید ندارند، محزون شوید. – زیرا اگر باورمی کنیم که عیسی مرد و برخاست، به همینطورنیز خدا آنانی را که در عیسی خوابیده‌اند با وی خواهد آورد. – زیرا این را به شما از کلام خدامی گوییم که ما که زنده و تا آمدن خداوند باقی باشیم برخوابیدگان سبقت نخواهیم جست. – زیرا خود خداوند با صدا و با آواز رئیس فرشتگان و با صور خدا از آسمان نازل خواهدشد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست. – آنگاه ما که زنده و باقی باشیم، با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود.

23- و باقیان به شمشیری که از دهان اسب‌سوار بیرون می‌آمد کشته شدند وتمامی مرغان از گوشت ایشان سیر گردیدند.

 24- و اگر آن ایام کوتاه نشدی، هیچ بشری نجات نیافتی، لیکن بخاطر برگزیدگان، آن روزها کوتاه خواهد شد.

25  – و وحش گرفتار شد و نبی کاذب با وی که پیش او معجزات ظاهر می‌کرد تا به آنها آنانی را که نشان وحش رادارند و صورت او را می‌پرستند، گمراه کند. این هر دو، زنده به دریاچه آتش افروخته شده به کبریت انداخته شدند.

26- در این زمینه می توانید به کتاب صهیونیسم مسیحی نوشته استفان سایزر مراجعه فرمایید.

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!