این قدربین رفتن وماندن نمان بمان/پیرم مکن ز بارغمت ای جوان بمان

0

این قدربین رفتن وماندن نمان بمان
پیرم مکن ز بارغمت ای جوان بمان

خورشیدمن به جانب مغرب روان مشو
قدری دگر به خاطراین آسمان بمان

مهمان نه بهارعلی پامکش زباغ
نیلوفر امانتی ِ باغبان بمان

ای دل شکسته آه توماراشکسته است
ای پرشکسته پرمکش ازآشیان بمان

دیگرمحل به عرض سلامم نمی دهند
ای هم نشین این دل بی همزبان بمان

راضی مشو دگر به زمین خوردنم مرو
بازی نکن تو با دل این پهلوان بمان

روی مرااگر به زمین می زنی بزن
اما بیا بخاطراین کودکان بمان

درکارخیرحاجت هیچ استخاره نیست
اینقدر بین رفتن وماندن نمان بمان

محسن عرب خالقي

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید