ارشاد و امامت جامعه اسلامی از پس پرده غیبت

0

اسحاق بن یعقوب گفته است:

از محمّد بن عثمان عمريرحمه الله درخواست کردم تا نامهاي را که در آن از مسائلی که مورد اشکالم بود سؤال کرده بودم را [به حضرت حجّتعلیه السلام]برساند. پس توقیع شریف به خط مولی صاحب الزمان علیه السلام وارد شد – به این ترتیب – که: امّا آنچه را که پیرامون اشخاص از اهل بیت ما و پسر عمو هایی که منکر امامت من هستند، سؤال کردهاي -خداوند تو را ارشاد کرده و ثابت قدم بفرماید – بدان که بین خداوند عزّوجلّ و احدي قرابت و نزدیکی و فامیلی وجود ندارد وکسی که منکر [ولایت و امامت] من باشد، از ما نیست و راهش همان راه و روش پسر نوح علیه السلام است. و امّا راه و روش عمویم جعفر و فرزندانش، همان راه و روش برادران یوسفعلیه السلام است. و امّا فقاع [آب جو مسکر]؛ نوشیدنش حرام است، ولی شربتی که از شلغم پخته میگیرند، اشکال ندارد. و امّا اموال شما؛ ما آنها را قبول نمیکنیم مگر اینکه خودتان پاك و طاهر شوید، پس هر کس خواست، [به وسیله پاك کردن مالش خودش را به ما]وصل میکند و هر کس که خواست قطع میکند،و آنچه را که خداوند به ما عطا کرده بهتر از آنی است که به شما داده است. و امّا ظهور فرج؛ تحقیقاً مربوط به خداوند عزّوجلّ است، کسانی که وقت ظهور و فرج را تعیین میکنند دروغگو هستند. و امّا اعتقاد کسی که گمان میکند حسین علیه السلام کشته نشده؛ چنین کسی کافر است و دروغ گفته و در گمراهی است. و امّا حوادثی که در آینده واقع میشوند؛ در آنها [و براي پیدا کردن هدایت] به راویان حدیث ما مراجعه کنید. چون آنها حجّت من بر شما هستند و من حجّت خدا بر شما هستم. و امّا محمّد بن عثمان عمريّ که خدا از او و پدرش راضی باشد؛ او مورد اعتماد من بوده و نامهاش نامه من است.و امّا محمّد بن علی بن مهزیار اهوازي؛ خداوند به زودي قلب او را اصلاح و شکّش را از بین میبرد. و امّا اموالی را که به ما رسانیدي؛ مورد قبول ما نیست مگر آنچه راکه پاك و طاهر باشد و پول زن ترانه خوان [آوازه خوان]حرام است. و امّا محمّد بن شاذان بن نعیم؛ او مردي از شیعیان ما اهل بیت است. و امّا ابو خطّاب محمّد بن ابی زینب اجدع؛ او و اصحابش ملعون هستند، پس با همفکران آنها مجالست نکن، من از آنها بیزارم و پدرانم علیهم السلام نیز از آنها بري و بیزار بودند. امّا کسانی که از اموال ما استفاده میکنند؛ اگر چیزي از آن
را براي خودشان حلال بدانند و بخورند، آتش جهنم را خوردهاند. و امّا خمس؛ تحقیقاً براي شیعیانمان مباح شده و [استفاده ازآن] براي آنها تا وقت ظهور و قیام ما حلال قرار داده شده است. به این دلیل که ولادتشان پاك باشد و خبیث نشوند [یعنی حلال زاده باشند.]امّا ندامت و پشیمانی عدّهاي که در دین خدا شکّ کردهاند و اینکه آنچه را به ما رساندهاند [در حقانیت ما مشکوك
هستند]اگر آنها میخواهند اقاله کنند، ما هم اقاله میکنیم و نیازي به صله افراد مردّد نداریم. امّا علّت آنچه که از غیبت واقع شده است؛ پس خداوند تبارك و تعالی میفرماید:” اي کسانی که ایمان آوردهاید از اموري که اگر براي شما ظاهر شود بد تان میآید سؤال نکنید.” (سوره مائده،ایه101)هیچ کدام از پدران من نبودهاند مگر اینکه در گردنشان بیعت طاغوت زمانشان بوده است [به جهت اینکه ایشان مأمور به تقیّه بودهاند]. ولی من وقتی قیام کنم، بیعت هیچ یک از طواغیت به عهدهام نیست. و امّا چگونگی استفاده وفیض بردن از وجودم در زمان غیبت، نظیر انتفاع و استفاده بردن از خورشید است زمانی که به وسیله ابرها از چشمها غایب میشود. من امان اهل زمین هستم، همچنان که ستارگان، امان اهل آسمان هستند، پس درهاي سؤال را از چیزي که سودي براي شما ندارد ببندید، و بر آنچه که موظف نیستید خود را به زحمت نیندازید. براي تعجیل در فرجم بسیار دعا کنید که همان فرج شماست. سلام بر تو اي اسحاق بن یعقوب و بر هر کسی که از هدایت تبعیت کند.

 

غیبت طوسی،فصل4،ح247

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!