هركجاسفره شودپهن

هركجاسفره شودپهن،كنارش نمك است نمك سفره ي افطار"دعــا ي فــــرج "است.

یوسف من خبرت هست که در چشم فلک

یوسف من خبرت هست که در چشم فلک// اولین جمعه ی ماه رمضان بی تو گذشت؟
photo_2015-07-16_00-56-57.jpg

دوستدار امام غائبند نه امام قائم…

دوستدار امام غائبند نه امام قائم...زاهدان و عابدانی که پیوندی با جهاد و شهادت و مبارزه ندارندخواسته یا ناخواسته دوستدار امام غائب اند نه...

بر پرچم سبز عربستان سعودی

..بر پرچم سبز عربستان سعودی  //  یا حیدر کرار زند نقش به زودی.. ..شمشیر عجم منتظر رخصت جنگ است  //  مکه بشود مرکز ایران چه...

دل من مال خودم نیست ;کفیلی دارد

دل من مال خودم نیست;کفیلی دارد.../عشق در مکتب ما شرح طویلی دارد// کوچ کرده,خبری داده که برمیگرده.../او که در گوشه این دهکده ایلی دارد// آه ای...
3_f5l75kxe3k05f8bthqcz.jpg

ای غایب از نظر…

ای غایب از نظر...تا نیست غیبتی نبود لذت حضور          ازدست غیبت تو شكایت نمی‏كنمای غایب از نظر به خدا...