vbdfgd.jpg

بی خدایی، منشأ عالم هستی در بی بی سی

نکته اصلی این بحث آنجاست که وقتی از این کارشناس سؤال می شود که به نظر شما شروع این انبساط با دست خارجی و...

دنیای بدون خدایان چگونه است؟

سایت "بی بی سی فارسی BBCPersian" به تازگی در مستندی با عنوان مرگ و زندگی به بررسی بعضی از این موارد پرداخته است. در...