دنيا کنون ميدان جنگي بين حق و باطل است

0

دنيا کنون ميدان جنگي بين حق و باطل است
هست دوره آخر زمان و بي خبر زين غافل است
آبستن است بر جنگها اين ساکت و ساکن فضا
آرامش اين لحظه ها بر باد و طوفان حامل است
هيچ آدمي را در جهان نگذارد آخر در امان
اين فتنه آخر زمان هر آدمي را شامل است
هر سرزمين و کشوري آماده دارد لشگري
در آن نبرد آخري آماده باشد عاقل است
از مکر شيطان لعين شد فتنه ها روي زمين
اين جنگ بين مشرکين جنگي تمام و کامل است
در يک طرف مردان حق با راستي آرند ورق
در آنطرف ها زرق و برق افسون و نيرنگ عامل است
در آنطرف ها در زمين خيل شياطين در کمين
در اين الهي سرزمين مردي بزرگ و عادل است
اين سو پر از شور و شعور آماده حس ظهور
دارد وفا حد وفور بر لطف يزدان قابل است
آن سو پر از ديوانگان شيطان پرست اغواگران
اين سو پر از رزمندگان مخلص ترين محفل است
آن سو ز دجّال زمان پر گشته از اهريمنان
اين سو به جمع ياوران الطاف ايزد نازل است
آن سو ز ماندن نااميد دارد به سفياني اميد
اين سو پر از شور و نويد آينده او را حاصل است
آن سو پر است از ديو  و دد مملو ز انسانهاي بد
ز ابليس بد دارد مدد بر مکر شيطان ناقل است
بيت المقدس را هدف دارد که او آرد به کف
دجّال پست نا خلف در فکر جاي و منزل است
يا بايدت کافر شوي يا اينکه حق باور شوي
خواهي به حق رهبر شوي راهش تعامل با دل است
آخر نماند اينچنين آخر رسد محيي دين
منجي رسد آخر زمين زيبا کران بر ساحل است

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!