رویای عاشقان را تعبیر کن سپیده!

0


رویای عاشقان را تعبیر کن سپیده!
شعر قشنگ دل را تعبیر کن سپیده!
خورشید را خجل کن از پرتو جمالت
فردای روشنی را تصویر کن سپیده!
با گرمی نگاهت ، این انجماد شب را
در صبح روز جمعه، تبخیر کن سپیده!
با آیه های روشن بشکن طلسم شب را
روح شریر شب را ، تسخیر کن سپیده!
«از گوشه ای برون آ» ای کوکب ِسعادت
در سرنوشت ِدلها تأثیر کن سپیده!
گِرد ِزمین نشسته گَرد ِسیاه ِتردید
آیات ِروشنت را تکثیر کن سپیده!
دیده به خواب عاشق، خورشید می درخشد
رویای هر شبم را تعبیر کن سپیده!
محمد علی جعفریان (عاشق)

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید