مقالات ویژه

تحولات فلسطین و خاورمیانه، از زاویه ای دیگر – بخش سیزدهم

یقیناً اسراییل و تمامی متحدانش که همان کشورهای تحت سیطره « ایلومیناتی »، « فراماسونری »، و « صهیونیسم » هستند، آرام نخواهند نشست و برای تحقق بخش نهایی برنامه خود، تلاش خواهند کرد!

Loading