مقالات ویژه

تلماسه (Dune) و مهدی هراسی آخرالزمانی

مباحث مهم آخرالزمانی، همواره یکی از دغدغه های غرب و شرق ماسونی بوده و تلاش نموده است تا موانع آخرالزمانی پیش روی تاسیس « نظم نوین جهانی » به مرکزیت « اورشلیم » را به لطایف الحیل، رفع نماید. گرچه این تلاش ها از ابتدای قرن 21، شدت بیشتری یافته اند، لیکن تصور این که چنین تلاش هایی محدود به دو دهه اخیر بوده است، از اساس اشتباه می باشد. پس از جنگ جهانی دوم و بالاخص تاسیس رژیم غاصب اسراییل، اقدامات مختلفی برای آماده سازی اذهان ملل مختلف صورت گرفته است و بالاخص از انتهای دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی، این تلاش ها سازماندهی بیشتری یافتند و در قرن 21، به اوج خود رسیدند.

Loading