امتحان به امری بزرگتر و شدیدتر

0
3_f5l75kxe3k05f8bthqcz.jpg

محمّد بن همّام گفت: حدیث کرد ما را عبد اللَّه بن جعفر حمیري او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن عیسی بن عبید از محمّد بن ابی یعقوب بلخیّ که گفت:

ابا الحسن امام رضا علیه السّلام میفرمود: شما بزودي گرفتار خواهید شد بچیزي که سختر و بزرگتر است، به بچّهاي که هنوز درشکم مادر باشد و به بچّهاي شیر خوار گرفتار خواهید شد تا آنجا که گفته شود، غایب شد و مرد و میگویند: دیگر امامی وجود ندارد، در صورتی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله غایب شد و غایب شد و غایب شد و این هم من که بمرگ خودم از دنیا خواهم رفت.

 

توضیحات:: شاید مقصود آن باشد که براي رسول خدا غیبتهاي متعدّدي بود مانند غیبتش در کوه حرا و شعب ابی طالب و غار تا آنکه بمدینه وارد شدند و ممکن است که بقرینه مقام فاعل فعلها حذف شده باشد و مقصود بعضی از انبیاء سلف باشد و شاید حضرت اسم آنان را فرموده ولی راوي بمنظور اختصار نقل نکرده است.

 

غیبت نعمانی،باب10،فصل4،ح27

Loading

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید