امتحان به امری بزرگتر و شدیدتر

0
3_f5l75kxe3k05f8bthqcz.jpg

محمّد بن همّام گفت: حدیث کرد ما را عبد اللَّه بن جعفر حمیري او گفت: حدیث کرد ما را محمّد بن عیسی بن عبید از محمّد بن ابی یعقوب بلخیّ که گفت:

ابا الحسن امام رضا علیه السّلام میفرمود: شما بزودي گرفتار خواهید شد بچیزي که سختر و بزرگتر است، به بچّهاي که هنوز درشکم مادر باشد و به بچّهاي شیر خوار گرفتار خواهید شد تا آنجا که گفته شود، غایب شد و مرد و میگویند: دیگر امامی وجود ندارد، در صورتی که رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله غایب شد و غایب شد و غایب شد و این هم من که بمرگ خودم از دنیا خواهم رفت.

 

توضیحات:: شاید مقصود آن باشد که براي رسول خدا غیبتهاي متعدّدي بود مانند غیبتش در کوه حرا و شعب ابی طالب و غار تا آنکه بمدینه وارد شدند و ممکن است که بقرینه مقام فاعل فعلها حذف شده باشد و مقصود بعضی از انبیاء سلف باشد و شاید حضرت اسم آنان را فرموده ولی راوي بمنظور اختصار نقل نکرده است.

 

غیبت نعمانی،باب10،فصل4،ح27

Loading

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here
Captcha verification failed!
CAPTCHA user score failed. Please contact us!